Wydarzenia

Księgowość dealerska


Senat oddala wejście w życie split payment

Blisko miesiąc temu pisaliśmy o tym, że Sejm zgodnie zagłosował za zmianami w ustawie o VAT, wprowadzającymi mechanizm podzielonej płatności od 1 kwietnia 2018 r. Senatorowie zaproponowali jednak poprawkę, która odsuwa wejście w życie split payment do 1 lipca przyszłego roku.…

Pełny odpis od wydatków na auta użytkowane w systemie mieszanym? Bez szans

W dzisiejszym wydaniu „Biuletynu” opisujemy jeden z tematów, który był poruszany podczas jesiennych warsztatów Dealerskiej Akademii Podatkowej. Chodzi o batalię, jaką stoczył pewien podatnik, który – powołując się na przepisy Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie VAT (2006/112/WE) – uzasadniał, że od wydatków, które są w całości związane z działalnością gospodarczą spółki, ale dotyczą pojazdów użytkowanych w systemie mieszanym, ma prawo odliczyć 100 proc.…

Podstawienie klientowi samochodu zastępczego a odliczenie 100 proc. podatku VAT

Znaczna część dealerów odlicza 100 proc. podatku VAT od nabycia i eksploatacji samochodów zastępczych bez prowadzenia ewidencji przebiegu, traktując je jako pojazdy przeznaczone na cele związane z odpłatnym wynajmem klientom. Działalność związana z udostępnieniem samochodów zastępczych w niektórych przypadkach wymaga jednak podstawienia klientowi pojazdu w określone miejsce, np.…

Sejm zgodnie za split payment

Na listopadowym posiedzeniu Sejm przyjął zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT. Zakładają one wprowadzenie formuły podzielonej płatności w rozliczeniach między przedsiębiorcami. Mechanizm ma obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.…

O czym należy pamiętać przy fiskalizacji sprzedaży?

Gdy nad branżą dealerską wisiało widmo podatku od sprzedaży detalicznej, wiele wskazywało na to, że dealerzy staną przed koniecznością zmian w polityce dotyczącej fiskalizacji sprzedaży. Tak, by fiskalizowana była wyłącznie sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.…

Nowy podatek od salonów – to już pewne

Zapowiadane od dłuższego czasu zmiany w podatkach dochodowych stają się faktem. Zakładają one między innymi wprowadzenie podatku od salonów dealerskich o wartości powyżej 10 mln zł. Przepisy zostały przyjęte przez Sejm 26 października.…

Trzy problemy związane ze sprzedażą aut w procedurze marży

Firmy dealerskie często mają wątpliwości, jakie zagrożenia powoduje sytuacja, w której dostawca samochodów nieprawidłowo zastosuje zwolnienie lub procedurę marży. Bardzo pomocny jest niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazuje on, że jeśli dealer – zachowując należytą staranność – nie mógł wiedzieć, że jego kontrahent błędnie zastosował zwolnienie lub procedurę marży, sam zachowuje prawo do zastosowania tej procedury.…

Split payment już w Sejmie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada wprowadzenie mechanizmu split payment. Projekt jest już po pierwszym czytaniu Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. To, czy nowe regulacje zaczną obowiązywać, jest już raczej przesądzone. Pytanie, w jakim stopniu wpłyną one na rozliczenia dealerów?…

Jak poprawnie rozliczyć bonusy od importera?

Rozliczenia pomiędzy importerami a dealerami z tytułu bonusów jakościowych i ilościowych od dawna budzą dyskusje. Na szczęście w ostatnich kilku latach możemy mówić o ukształtowanym podejściu Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Czy uzyskanie informacji o kontrahencie będzie obowiązkiem?

W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Zakłada on między innymi wprowadzenie możliwości uzyskiwania przez podatników informacji o kontrahentach. Wysyłając wniosek do Krajowej Administracji Skarbowej, dealer uzyska między innymi informacje na temat tego, czy firma, z którą współpracuje lub zamierza współpracować, składa deklaracje w zakresie podatku VAT oraz czy reguluje ona w terminie swoje zobowiązania podatkowe.…

Tego dealerskie działy księgowości nie robią, choć powinny

Większość dealerów nabywa i sprzedaje samochody używane. Mało kto zdaje sobie sprawę, że zgodnie z przepisami zarówno nabycie, jak i zbycie pojazdu, powinno zostać zgłoszone do wydziału komunikacji. Co istotne, taki obowiązek istnieje nawet w przypadku, jeśli dealer nie planuje rejestrować danego samochodu na siebie.…

Marta Szafarowska omawia program szkolenia

Inauguracja jesiennego cyklu szkoleń za nieco ponad miesiąc. Już dziś serwujemy dla Państwa przedsmak warsztatów. Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej, omawia program spotkania, zatrzymując się nieco dłużej przy wybranych zagadnieniach. Czego można spodziewać się po szkoleniu? Jakiej wiedzy Państwu dostarczy?…

Zmiana przeznaczenia części a korekta podatku VAT – kolejny wyrok

Powszechną praktyką wśród dealerów jest wykorzystywanie części, które pierwotnie były przeznaczone do sprzedaży, do napraw samochodów własnych użytkowanych w systemie mieszanym, czyli na przykład pojazdów demonstracyjnych lub zastępczych. W związku z tym powstaje jednak pytanie, czy zmiana przeznaczenia części powoduje konieczność dokonania korekty podatku VAT z tytułu ich zakupu.…

Dobre zmiany w tzw. podatku u źródła

Dwie ważne informacje w sprawie tzw. podatku od źródła. Przypomnijmy, że danina ta występuje w przypadku, jeśli polski przedsiębiorca kupuje określone usługi niematerialne od zagranicznych kontrahentów. Dealerzy najczęściej stykali się z podatkiem u źródła w kontekście korzystania z niektórych urządzeń (w tym np.…

Podatek od salonów jednak niższy?

W sierpniu pisaliśmy o przepisach wprowadzających minimalny podatek dochodowy, który ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Mają nim zostać objęte firmy, które posiadają nieruchomości komercyjne o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Obciążenia mogą zatem dotknąć także część dealerów. Wiele wskazuje jednak na to, że stawki podatku będą niższe niż pierwotnie zapowiadano.…

Dealerzy szybciej zamortyzują maszyny w serwisie

Weszła w życie tzw. ustawa o robotyzacji, umożliwiająca dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie od wartości początkowej maszyn i urządzeń klasyfikowanych w grupach 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Śródków Trwałych. Nowych przepisów nie można wykorzystać co prawda do jednorazowej amortyzacji środków transportów (w tym samochodów, które są kwalifikowane do grupy 7 KŚT).…

Fiskus nie zakwestionuje prawa do VAT marży?

Ważny – i co istotne korzystny – dla dealerów wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy on firm, które kupują samochody używane z zagranicy i sprzedają je, korzystając z procedury VAT marża. Wynika z niego, że jeśli nawet dostawca samochodu pomyli się i nieprawidłowo zastosuje zwolnienie z VAT-u lub VAT marżę na fakturze sprzedażowej, nie skutkuje to automatycznie brakiem możliwości zastosowania procedury VAT marża przy dalszej sprzedaży tego pojazdu przez dealera.…

Rząd szykuje podatek od wartości salonu

Przed tygodniem zapowiadaliśmy, że wobec fiaska we wprowadzaniu w życie podatku od sprzedaży detalicznej, Ministerstwo Finansów i Rozwoju szuka innych pomysłów na opodatkowanie handlu. Świadczy o tym opublikowany w ostatnich tygodniach projekt zmian w ustawie o podatku PIT i CIT, w którym uwzględniono między innymi zapis wprowadzający tzw.…

Podatek handlowy zawieszony na kolejny rok

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć zawieszenie obowiązywania tzw. podatku handlowego do końca 2018 r. Niestety, jest też druga strona medalu. Niewykluczone, że od przyszłego roku dealerów zacznie obowiązywać całkowicie nowy podatek.…

Podzielona płatność od 1 stycznia 2018 r.

W ostatnim czasie ustawodawca podjął kilka działań ukierunkowanych na ograniczenie luki w ściągalności VAT: coraz szersza grupa towarów objęta jest tzw. odwrotnym obciążeniem, zwiększono skuteczność kontroli skarbowych, wprowadzono obowiązkową wysyłkę rejestrów w formule Jednolitego Pliku Kontrolnego bezpośrednio do Ministra Finansów. Kolejnym krokiem, mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego ma być split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.…

W jakich sytuacjach dealerowi grozi zarzut pozorności transakcji?

Coraz częściej organy podatkowe w stosunku do podatników wykorzystują zarzut pozorności transakcji. Zarzut wykorzystywany jest w celu zakwestionowania po stronie podatnika, który jest biorcą świadczenia, prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. W określonych sytuacjach taki zarzut może dotyczyć także stacji dealerskich.…

Zasady prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Wraz z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej pojawiła się nowa formuła kontroli celno-skarbowej, która wprowadziła nowe zasady prowadzenia kontroli podatników. Podatnik nie jest informowany o planowanym wszczęciu kontroli. Kontrolowanemu przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.…

Ministerstwo zidentyfikowało błędy w wysyłanych plikach JPK

W ostatnim czasie sygnalizowaliśmy, że organy podatkowe szczegółowo analizują pliki JPK składane przez dealerów. Teraz Ministerstwo Finansów poinformowało, że w następstwie przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017.…

Udostępnienie samochodu pracownikowi przekreśla pełne odliczenie

Kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie istotnej z perspektywy dealerów. NSA orzekł, że udostępnienie przez przedsiębiorcę samochodu pracownikowi – nawet jeśli odbywa się ono na podstawie odpłatnego najmu, ale w tym czasie zachodzi możliwość użycia auta do celów prywatnych – wyklucza uznanie, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.…

Inspektorzy ZUS-u kontrolują stacje dealerskie

Od wielu lat częstą rynkową praktyką jest wynagradzanie pracowników dealera przez podmioty zewnętrzne – firmy z otoczenia rynku dealerskiego oraz samych importerów. Pracownicy stacji dealerskiej dostają od nich wynagrodzenie za sprzedaż określonych produktów lub usług. Jednak w świetle uchwały Sądu Najwyższego wynagrodzenie pobierane przez handlowca, otrzymywane od podmiotu trzeciego, ale za czynności, które wykonuje on w ramach stosunku pracy, powinno być traktowane jako wynagrodzenie wynikające właśnie z tego podstawowego stosunku pracy.…

Pełne odliczenie VAT-u bez ewidencji? Zastępcze – tak, „demówki” – nie

W ostatnich dniach Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka wyroków w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi i zastępczymi oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do takich aut. W sprawie samochodów zastępczych decyzja organu jest pozytywna dla dealerów, w przypadku pojazdów demonstracyjnych – przeciwnie.…

Wątpliwości dotyczące momentu otrzymania faktury elektronicznej od importera?

Od jakiegoś czasu większość importerów samochodów działa w formule fakturowania elektronicznego. W związku z tym u wielu dealerów pojawia się co najmniej kilka istotnych wątpliwości. Przede wszystkim wiążą się one z rozpoznaniem momentu otrzymania takiej faktury elektronicznej. Czy momentem otrzymania dokumentu przez dealera będzie jego otwarcie, czy raczej chwila publikacji faktury na platformie internetowej importera?…

Jakie skutki podatkowe powodują straty w dealerstwie, w tym kradzieże?

Niestety dosyć powszechnym zjawiskiem wśród dealerów samochodów jest identyfikowanie strat w towarze, np. z magazynu. Mogą mieć one różny charakter. Bywają to niedobory inwentaryzacyjne, które identyfikowane są dopiero po jakimś czasie. Czasami są to straty będące efektem kradzieży – tego w ostatnim czasie doświadczyło między innymi kilku dealerów z województwa śląskiego.…

Jak traktować korekty dotyczące faktur z 2016 r.?

W ostatnich tygodniach z pewnością stosunkowo często dochodziło do sytuacji, w której do dealera trafiały faktury korygujące wystawione już w 2017 r., które dotyczyły faktur pierwotnie otrzymanych w 2016 r., uwzględnionych już w ubiegłym roku jako koszty. Pewne wątpliwości może budzić moment podatkowego ujęcia otrzymywanych faktur korygujących.…

„Gratisowa” przedłużona gwarancja nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu?

Jeden z dealerów – w celu uatrakcyjnienia sprzedaży pojazdu oraz zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń klientów z tytułu rękojmi – oferuje klientom samochody używane wraz z tzw. przedłużoną gwarancją (czyli ubezpieczeniem kosztów ewentualnych napraw), obowiązującą przez 6 miesięcy od chwili zakupu. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.…

Formularz zgłoszeniowy: „Uszczelnianie systemu podatkowego. Zagrożenia dla dealerskiej księgowości”

Zgłaszamy udział w szkoleniu: „Uszczelnianie systemu podatkowego. Zagrożenia dla dealerskiej księgowości”

590 PLN (+VAT) / od osoby bez noclegu

Poproszę o fakturę w wersji elektronicznej

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

30 maja - Wrocław 31 maja - Gdańsk 1 czerwca - Warszawa

Dane uczestnika/ów szkolenia:

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:

Tel.…

Uszczelnianie systemu podatkowego. Zagrożenia dla dealerskiej księgowości

Dedykowane szkolenie dla dealerskich księgowych

 

Dostępne terminy:

9 maja 2017 r. POZNAŃ Hotel Mercure****, ul. Roosevelta 20

16 maja 2017 r. KATOWICE Hotel Angelo by Vienna House****, ul. Sokolska 24

17 maja 2017 r. WARSZAWA Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123A

30 maja 2017 r.…

Faktura od wykreślonego podmiotu – nieodliczony VAT kosztem uzyskania przychodu?

Dziś na łamach „Biuletynu” publikujemy odpowiedzi na pytania, które zadała nam jedna z czytelniczek. Dotyczą one tematu, który poruszaliśmy przed tygodniem, czyli konsekwencji po stronie nabywcy, jakie powstają na skutek wykreślenia jego kontrahenta z rejestru VAT. Wątpliwości naszej czytelniczki dotyczą tego, czy na podstronie Ministerstwa Finansów – na której można zweryfikować status danego podmiotu w rejestrze VAT – widnieje data sprawdzenia.…

Co z fakturą od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT?

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” od stycznia do lutego 2017 r. fiskus wykreślił z rejestru VAT ponad 22 tys. podmiotów. To jeden z efektów obowiązywania znowelizowanej ustawy o VAT, która daje możliwość urzędnikom usunięcia firm z rejestrów w dziewięciu przypadkach, m.in.…

Zmiany w akcyzie mniej prawdopodobne?

 W ubiegłym tygodniu Sejm miał zająć się projektem zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Jednak 21 lutego – na wniosek jednego z posłów – marszałek Sejmu zdecydował o zdjęciu tego punktu z porządku obrad. Co to oznacza dla dalszych prac nad wprowadzeniem zmian w akcyzie?…

Kto skorzysta z ulgi inwestycyjnej?

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów opracowało projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który wprowadzi możliwość dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości nawet 100 tys. zł rocznie. Aby skorzystać z ulgi trzeba będzie zainwestować w środki trwałe co najmniej 10 tys.…

Odpłatny wynajem auta pracownikowi umożliwia 100-proc. odliczenie VAT-u

Polityce udostępniania samochodów pracownikom – zarówno na łamach „Biuletynu” Dealerskiej Akademii Podatkowej, jak i na organizowanych w ramach Akademii szkoleniach – poświęciliśmy wiele miejsca. Jednak w związku z pojawieniem się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczącego odpłatnego wynajmu samochodu firmowego po godzinach pracy do celów prywatnych pracowników, ponownie przyglądamy się temu zagadnieniu.…

Niekorzystna interpretacja dotycząca zmiany przeznaczenia części

Częstą praktyką rynkową jest sytuacja, w której dealer nabywa części zamienne i traktuje je jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ale ostatecznie wykorzystuje je do naprawy samochodu użytkowanego w systemie mieszanym, na przykład demonstracyjnego lub zastępczego. Dealerzy często w takich sytuacjach korygują VAT od części w związku ze zmianą ich przeznaczenia.…

Zaostrzenie Kodeksu karnego może dotknąć dealerów

Jednym z haseł najczęściej powtarzanych przez rządzących jest walka z szarą strefą i oszustwami w zakresie podatku VAT. Ustawodawca podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie takich procederów i w konsekwencji zmniejszenie luki VAT-owskiej, która liczona jest w dziesiątkach miliardów złotych.…

Strona 1 z 41234
Ładowanie