Wydarzenia

Księgowość dealerska


Ubezpieczenia jednak bez podatku u źródła?

Dobra informacja dla dealerów, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe, np. z tytułu tzw. przedłużonych gwarancji, na rzecz firm z zagranicy. W ostatnich dniach wyrok dotyczący takiego zagadnienia wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Sąd uznał, że przedsiębiorcy, którzy nabywają usługi ubezpieczeniowe od podmiotów zagranicznych, nie podlegają w tym zakresie podatkowi u źródła.…

Kasy fiskalne 2020. Problemy praktyczne

Przepisy, które uchwalono w ubiegłym roku, przewidują, że od 1 stycznia 2020 r. firmy, które świadczą usługi naprawy samochodów (oraz naprawy lub wymiany opon) muszą korzystać z kas fiskalnych online, które umożliwiają przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Dla dealerów oznaczało to – przynajmniej w kontekście działu serwisu i sprzedaży części zamiennych – konieczność wymiany starych urządzeń z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.…

Obowiązkowa podzielona płatność. Ważne objaśnienia

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Przypomniano w nich, że mechanizm ten może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (model B2B) i w związku z zapłatą za faktury, na których wykazano kwotę VAT. Zwrócono również uwagę, że formuła split payment wciąż (fakultatywna instytucja podzielonej płatności obowiązuje od 1 lipca 2018 r.)…

Paragon z NIP-em i dodatkowo faktura? Jest taka możliwość

W ostatnim czasie dostaliśmy od dealerów kilka pytań, dotyczących nowych przepisów w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. fakturę do transakcji zarejestrowanej przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej można wystawić wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie znalazł się NIP nabywcy.…

Ministerstwo wydało objaśnienia dot. białej listy. Co musisz wiedzieć?

Biała lista, czyli wykaz podatników VAT, działa już od 1 września 2019 r. Jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. obowiązują sankcje za wpłatę powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu. Takiego wydatku – co do zasady – nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów.…

Spotkania z klientami. Czy wydatki są kosztem?

Jak rozliczyć nakłady na szkolenia i wyjazdy fundowane przez dealera kontrahentom? Wszystko zależy od tego, jaki jest ich cel. Jeśli reklama sprzedawanych samochodów – wydatki mogą być podatkowym kosztem. Jeśli budowanie wizerunku firmy – podatkowych korzyści nie będzie.…

Strój dla handlowca. Kiedy jego zakup stanowi koszt?

Jak rozliczyć wydatki na ubrania, które dealer funduje swoim pracownikom? Okazuje się, że dla fiskusa decydujące jest to, czy strój ma logo i w którym miejscu się znajduje. Jeśli w widocznym dla klientów, ubrania rozliczymy w kosztach uzyskania przychodów. Jeśli logo jest schowane, zakupy nie dadzą podatkowych korzyści.…

Pierwsza interpretacja dotycząca podzielonej płatności

Przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności w wybranych branżach obowiązują już od blisko miesiąca. Temat wciąż budzi jednak sporo wątpliwości, czego efektem jest wiele pytań, które dostajemy od dealerów. Jedno z częstszych dotyczy tego, czy dopisek „mechanizm podzielonej płatności” można nanosić na wszystkie faktury, niezależnie od tego, czy dokumentują one dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.…

Likwidacja deklaracji VAT w 2020 r. Co musisz wiedzieć?

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT, które przewiduje wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT – JPK_VDEK. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejności obejmie ono dużych przedsiębiorców.…

Stosujesz stawkę 0 proc. przy WDT? Czy wiesz o tych zmianach?

Jesienny cykl szkoleń dla dealerskich działów księgowości już się rozpoczął. Pierwsze warsztaty odbyły się 13 listopada w Warszawie, a na sali mieliśmy komplet uczestników. Z uwagi na duże zainteresowanie spotkaniem, uruchomiliśmy dodatkowy termin szkolenia stacjonarnego w Warszawie. Odbędzie się ono 14 stycznia 2020 r.…

Samochód zastępczy bez ewidencji przebiegu? Musisz o tym pamiętać!

Dealerzy posiadają flotę samochodów zastępczych – własnych lub wynajmowanych z rynku. Obowiązujące od kilku lat przepisy pozwalają odliczać 100 proc. podatku VAT od wydatków związanych z tą kategorią pojazdów bez prowadzenia ewidencji ich przebiegu oraz składania formularza VAT-26. Dodatkowo wobec tej grupy aut nie trzeba stosować obowiązującego od 2019 r.…

Zapowiedziano nowy podatek, którym mogą być objęci dealerzy

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała wprowadzenie nowego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, tzw. congestion tax. Nie będzie to jednak powrót do koncepcji podatku od sprzedaży detalicznej ani minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, które są – czy miały być – uzależnione od poziomu obrotu przedsiębiorstwa.…

Pracownik uszkadza auto klienta. Jakie konsekwencje podatkowe?

Otrzymując od klienta samochód do naprawy, pracownikom dealera zdarza się go uszkodzić – zarysować lub przypadkowo zepsuć inny podzespół. Sytuacja jest kłopotliwa nie tylko, gdy weźmiemy pod uwagę relacje z klientem, ale również gdy przeanalizujemy konsekwencje podatkowe. Wątpliwości budzi przede wszystkim to, w jaki sposób kwalifikować wydatki związane z naprawą uszkodzenia, które spowodował pracownik stacji dealerskiej.…

Auto z magazynu na jazdy próbne. Co z odliczeniem VAT-u?

Dealerowi, który jest zobowiązany do utrzymywania określonej liczby samochodów demonstracyjnych, zdarza się rejestrować i wykorzystywać do celów związanych z jazdami próbnymi, pojazdy, które wcześniej posiadał na magazynie. Czasami zmiana przeznaczenia następuje dopiero kilka tygodni lub nawet miesięcy po nabyciu przez dealera danego auta.…

Części na fakturze to obowiązkowy split payment. Druga odpowiedź MF

Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy temat sprzed tygodnia. Ministerstwo Finansów przesłało nam kolejną odpowiedź w sprawie obowiązkowej podzielonej płatności, a konkretnie w temacie konieczności oznaczania faktur dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” faktur o wartości powyżej 15 tys. zł, które dokumentują sprzedaż kompleksowych usług serwisowych, gdy na dokumencie widnieją – oprócz robocizny – także części.…

Podzielona płatność w serwisie. Mamy odpowiedź Ministerstwa!

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w wybranych branżach, w tym motoryzacji, wchodzi w życie 1 listopada 2019 r. Przepisy przewidują, że mechanizmem tym zostaną objęte transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł na sprzedaż olejów smarowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli.…

Czy składka na stowarzyszenie Państwa marki stanowi koszt?

W ostatnim czasie od jednego z dealerów dostaliśmy pytanie dotyczące składek członkowskich płaconych na rzecz markowego stowarzyszenia dealerów. Księgowa zapytała nas konkretnie o to, czy składki te – płacone raz do roku, w wysokości uzależnionej od liczby samochodów sprzedawanych przez firmę, którą reprezentuje – stanowią koszt uzyskania przychodu.…

Fiskus nie zarzuci „pozorności transakcji” dealerom? Przełomowy wyrok Trybunału

W ostatnim czasie było co najmniej kilka przypadków, gdy polskie urzędy skarbowe – w wyniku kontroli prowadzonych u dealerów – stwierdzały pozorność transakcji dotyczących sprzedaży samochodów na rzecz zagranicznych kontrahentów (reeksport). Dotyczyło to transakcji przebiegających w następujący sposób: dealer sprzedawał auta polskiej spółce powiązanej (transakcja była opodatkowana 23-proc.…

Biała lista podatników weszła w życie. Sankcje dopiero w 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 1 września zaczął funkcjonować jednolity wykaz podatników VAT, czyli tzw. biała lista. Zawiera on dane podatników wszystkich typów: czynnych, przywróconych oraz wykreślonych. Znajdują się w nim m.in. takie informacje o podmiotach jak nazwa firmy, numery NIP, REGON i KRS, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz data rejestracji jako podatnika VAT.…

Podatek u źródła przy składkach ubezpieczeniowych?

Nasze „Pogotowie podatkowe” działa również w okresie wakacyjnym. Dziś opisujemy problem dealera, który zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie zagadnienia związanego z usługami ubezpieczeniowymi. Dealer uczestniczy w importerskim programie samochodów używanych i uiszcza składki za gwarancje na sprzedawane pojazdy.…

Dealerzy nie muszą kupować nowych kas fiskalnych?

Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku pojawi się alternatywa dla konieczności użytkowania przez przedsiębiorców kas fiskalnych online w postaci sprzętowej. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które ma umożliwić wykorzystywanie kas rejestrujących w formie oprogramowania, które będzie można zainstalować na telefonach i tabletach.…

Chcesz zatrudnić osobę do 26 roku życia? Uważaj na Schematy Podatkowe MDR

Z początkiem sierpnia weszły w życie przepisy, które zwalniają z podatku dochodowego osoby przed 26 rokiem życia. Zwolnione z podatku są przychody między innymi z tytułu umowy o pracę czy umów zlecenia do wysokości pierwszego progu podatkowego (85,5 tys. zł). W tym roku, jako że przepisy weszły w życie 1 sierpnia, limit zwolnienia jest niższy – maksymalny przychód zwolniony z opodatkowania to około 35,6 tys.…

Dealer wynajmuje auto pracownikowi. Co z oskładkowaniem przychodu?

W ostatnim czasie gdański oddział ZUS-u wydał decyzję w sprawie firmy, która zamierzała umożliwić swoim pracownikom korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. By mieć prawo do korzystania z auta, pracownik miał uiszczać miesięczną opłatę uzależnioną od rodzaju samochodu służbowego. Przedsiębiorca stwierdził, że przychód pracownika z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych nie stanowi jednak podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.…

Część gotówką, część przelewem. Co z KUP?

Od kilkunastu miesięcy obowiązują przepisy, w myśl których przyjmowanie płatności powyżej 15 tys. zł – jeśli stronami transakcji są przedsiębiorcy – powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego. Naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem rachunku bankowego, oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.…

A jednak! Podzielona płatność od 1 listopada

Wbrew wcześniejszemu stanowisku rządu, o którym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, Sejm wniósł poprawki do projektu ustawy, wprowadzającego obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w wybranych branżach. Najistotniejszą jest zmiana terminu wejścia w życie nowych przepisów. Nie jest to już 1 września, lecz 1 listopada 2019 r.…

Sejm za podzieloną płatnością już od 1 września

W ostatnich tygodniach trwały konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w wybranych branżach, w tym – motoryzacji. Wydawało się jednak, że planowany termin wejścia w życie przepisów – 1 września 2019 r.…

Sejm uchwalił kary za nieprzerejestrowanie auta!

Kolejne zmiany prawa niekorzystne także dla dealerów i komisów. Sejm znowelizował prawo o ruchu drogowym. Od przyszłego roku dealerzy, którzy w ciągu 30 dni nie zarejestrują samochodu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej, zapłacą od 200 do 1000 złotych kary.…

Wraca podatek od sprzedaży detalicznej. I to już od 1 września

Nieco ponad miesiąc temu pisaliśmy o tym, że podatek od przychodów ze sprzedaży detalicznej może wrócić od przyszłego roku. To pokłosie wyroku Sądu Unii Europejskiej, który orzekł nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która przed trzema laty nakazała Polsce zawiesić pobieranie podatku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opodatkowanie sprzedaży detalicznej miało być stosowane dopiero w odniesieniu do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2020 r.…

Dealer objęty limitem 150 tys. zł przy autach do wynajmu

Nie ma przeszkód, by od wydatków na zakup i eksploatację samochodów przeznaczonych do odpłatnego wynajmu, np. aut zastępczych w serwisie, odliczać 100 proc. podatku VAT – nawet bez prowadzenia ewidencji przebiegu. Podobnie ma się rzecz w przypadku samochodów, które dealer wykorzystuje do działalności typu rent a car.…

Zmieniasz przeznaczenie części? Konieczna korekta!

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok dotyczący wielu dealerów. Sprawa dotyczy zmiany przeznaczenia części zamiennych – początkowo traktowanych jako towary handlowe, ale ostatecznie wykorzystanych do napraw samochodów użytkowanych w systemie mieszanym. Niestety orzeczenie jest niekorzystne dla dealerów. NSA uznał, że w takich sytuacjach są oni zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego przy zakupie takich części.…

Klient odmawia potwierdzenia odbioru korekty. Co wtedy?

Wiele wątpliwości dotyczy faktur korygujących wystawianych przez dealerów. Dotyczą one ich dokumentowania oraz uwzględniania w rozliczeniach podatkowych. W ostatnim czasie jedna z księgowych z firmy dealerskiej pytała nas o możliwość uwzględnienia korekt faktur w sytuacji, gdy klient odmawia formalnego potwierdzenia ich odbioru.…

Tablice dealerskie

11 lipca 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące profesjonalnych tablic rejestracyjnych nazywanych także „tablicami dealerskimi”.…

Rozliczanie bonusów jakościowych. Czy nie popełniasz błędów?

Z rozliczeniami bonusów jakościowych dealerskie działy księgowości stykają się regularnie. Z dotychczasowych rozmów z dealerami wynika, że popełnianych jest tu sporo błędów. Tymczasem warto wskazać, że w tym obszarze kształtuje się już zdecydowane orzecznictwo sądów administracyjnych. Dotyczy ono zarówno momentu wykazywania bonusów jakościowych na gruncie podatków dochodowych, jak i na gruncie VAT.…

W przyszłym roku powróci podatek od sprzedaży detalicznej?

Powraca temat podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej – nazywany podatkiem od supermarketów czy, w branży dealerskiej, podatkiem od salonów. Przypomnijmy, że ryzyko dodatkowego opodatkowania dealerów wisiało nad branżą w 2016 r. Ministerstwo Finansów zamierzało opodatkować sprzedaż do klientów indywidualnych stawką 0,8 proc.…

Obowiązkowy split payment już od 1 września?

Już od blisko roku przy rozliczeniach między przedsiębiorcami obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Ma on jednak charakter dobrowolny i w praktyce nie jest powszechnie stosowany. Informowaliśmy już jednak, że Komisja Europejska umożliwiła polskiemu rządowi zastosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment w wybranych branżach.…

Naprawy powypadkowe aut dealera. Co z zaliczeniem w koszty?

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie podatku dochodowego, które dotyczą samochodów, w najistotniejszym stopniu wpływają na możliwość zaliczania w koszty wydatków na eksploatację pojazdów firmowych dealera. Jeżeli dealer dla danego auta prowadzi ewidencję przebiegu, np. dla samochodu demonstracyjnego, to w odniesieniu do takiego pojazdu będzie uprawniony do zaliczenia 100 proc.…

Leasing finansowy zwrotny. Dealer bez prawa do odliczenia VAT?!

Kwestią budzącą wątpliwości księgowych w stacjach dealerskich – co widać także podczas pierwszych szkoleń w rozpoczętym w tym tygodniu wiosennym cyklu szkoleń – jest finansowanie samochodów za pomocą leasingu finansowego zwrotnego. Sytuację znacznie skomplikował wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 marca 2019 r.…

Niewielu dealerów o tym pamięta! Co z kosztami podróży służbowych?

Podróże służbowe handlowców, doradców serwisowych lub mechaników, np. na szkolenia organizowane przez importera, wiążą się z ponoszeniem przez dealera określonych wydatków. Mowa nie tylko o kosztach eksploatacji samochodów służbowych, ale także o noclegach i wyżywieniu pracowników w trakcie takich wyjazdów. Niewielu dealerów zdaje sobie z tego sprawę, ale jeśli wydatki – w szczególności związane z hotelem – przekraczają limity przewidziane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to w świetle orzecznictwa – podkreślmy: już utrwalonego – Naczelnego Sądu Administracyjnego po stronie pracownika dealera powstaje przychód podatkowy.…

„Demówki” używane powyżej 12 miesięcy a ewidencja środków trwałych

Każdy z importerów ma określoną politykę wobec samochodów demonstracyjnych. Często mogą one zostać sprzedane przez dealera dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ich nabycia. Jednak z uwagi na uwarunkowania rynkowe sprzedaż takich pojazdów nie jest prosta i zdarza się, że pozostają one w firmie nawet przez ponad rok.…