Wydarzenia

Księgowość dealerska


Czy dealer powinien występować o zwrot nadwyżki VAT?

Sytuacja, w której u dealera pojawia się nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, nie należy do rzadkości. Dealerzy, którzy z taką sytuacją zetknęli się pod koniec ubiegłego roku, spodziewali się zapewne, że nadwyżka ta zostanie skonsumowana bieżącą sprzedażą, która będzie miała miejsce w 2020 r.…

Możliwe 47,5 tys. ulgi w CIT dla dealera – bez ponoszenia kosztów

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. podatnicy CIT, czyli między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, polegającej na możliwości odliczenia od przychodu hipotetycznych odsetek od kapitału własnego. Po raz pierwszy z tego rozwiązania można skorzystać w tym roku.…

Nowy JPK jednak od 1 października?

Biorąc pod uwagę liczne postulaty środowiska przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że nowa formuła JPK, która miała wejść w życie już od 1 lipca 2020 r., zostanie efektywnie wprowadzona od 1 października 2020 r. Na chwilę obecną nie są jeszcze dostępne projekty przepisów, które wprowadzałyby to odroczenie, niemniej jednak, wobec zdecydowanego stanowiska ze strony Ministerstwa Finansów, wydaje się, że przesuniecie terminu wdrożenia tej zmiany jest pewne.…

Ważne objaśnienia MF dotyczące aut osobowych – omawia Marta Szafarowska

Niedawno ukazały się długo wyczekiwane objaśnienia Ministerstwa Finansów, dotyczące stosowania przepisów odnoszących się do samochodów osobowych. Objaśnienia związane są ze zmianami regulacji w zakresie podatków dochodowych, które weszły w życie jeszcze w 2019 r. Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów zmodyfikowała zasady rozliczania kosztów dotyczących nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez przedsiębiorców działalności.…

Kolejna tarcza, więcej dofinansowań do wynagrodzeń

Sejm pracuje nad tarczą 4.0. Z kilku mechanizmów, które znalazły się w projekcie ustawy, będą mogli skorzystać także dealerzy. Chodzi między innymi o możliwość dofinansowania pensji pracowników, którzy nie są objęci przestojem lub skróconym czasem pracy. Kolejna odsłona tarczy umożliwi również skracanie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju firmom, które nie spełniają dotychczasowych kryteriów spadku obrotów gospodarczych.…

Na co NIE można przeznaczyć środków z dofinansowania?

Z perspektywy dealerskiego działu księgowości wyzwań związanych z subwencjami z PFR jest kilka. Pierwsze, być może najłatwiejsze, dotyczy samego uzyskania dofinansowania. Gdy jednak środki zostaną przyznane dealerowi, pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, na co można je przeznaczyć, a pokrycie jakich wydatków – przy wykorzystaniu tych pieniędzy – jest zabronione.…

Subwencje z PFR – nowa procedura wyjaśniająca

Coraz więcej dealerów otrzymuje subwencje z Tarczy Finansowej PFR. W niektórych przypadkach okazuje się jednak, że proces składania wniosków nie przebiega tak łatwo, jak zapowiadano. Część dealerów, którzy oczekiwali na dofinansowanie, otrzymała decyzje odmowne. Jednym z częstszych powodów negatywnego rozpatrzenia wniosku była niezgodność danych wskazanych we wniosku z informacjami zawartymi w systemach ZUS lub KAS, które podlegają weryfikacji przez PFR.…

Najważniejsze pytania o nowy JPK – odpowiada Marta Szafarowska

Jedną z najważniejszych zmian, która dotyczy podatków, jest nowy JPK. Będzie się on składał z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Część deklaracyjna zastąpi, wypełnianą do tej pory jako odrębny dokument, deklarację VAT. Rozbudowana będzie część ewidencyjna, w której znajdą się szczegółowe dane dotyczące towarów i usług sprzedawanych przez firmę dealerską oraz dokonywanych przez nią zakupów.…

Jak poprawnie zaksięgować otrzymane dofinansowanie?

Coraz więcej dealerów uzyskuje różnego rodzaju wsparcie antykryzysowe. Mowa między innymi o dofinansowaniach do wynagrodzeń od starosty lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwolnieniach – często częściowych – z obowiązku opłacania składek na ZUS czy – szczególnie w kontekście ostatnich dni – subwencjach z Tarczy Finansowej PFR.…

Subwencja PFR – czy skorzysta z niej dealer oferujący ubezpieczenia?

W ostatnich dniach od jednego z dealerów dostaliśmy pytanie dotyczące możliwości skorzystania z subwencji PFR, w przypadku gdy firma – oprócz sprzedaży samochodów oraz usług serwisowych – zajmuje się również pośrednictwem ubezpieczeniowym i kredytowym. Dealer natrafił bowiem na informację, że ze wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Finansowej wyłączone są podmioty działające w sektorze ubezpieczeń oraz instytucje kredytowe.…

Wydłużasz leasing droższych aut? Pamiętaj o kosztach!

Wielu przedsiębiorców – w tym dealerzy, ale też ich klienci – boryka się obecnie z zatorami płatniczymi. Działania, które mają pozytywnie oddziaływać na płynność finansową, wiążą się m.in. z zawartymi umowami leasingu – ich przedłużeniem lub czasowym zawieszeniem spłaty rat kapitałowych.…

Jest Tarcza 2.0. Jakie mechanizmy dla dealerów?

Od soboty obowiązują przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które składają się na tzw. Tarczę 2.0. Wśród przyjętych rozwiązań są również takie, z których będą mogli skorzystać dealerzy – w szczególności firmy zatrudniające od 10 do 49 osób oraz te, które korzystają z „samozatrudnienia”.…

Dealer udostępnia auta na czas epidemii. Jakie skutki podatkowe?

Z troski o bezpieczeństwo klientów i pracowników zdecydowana większość dealerów zawiesiła możliwość wykonywania jazd demonstracyjnych. Część firm bezpłatnie użycza swoje auta szeroko rozumianej służbie zdrowia – szpitalom, lekarzom czy pielęgniarkom – oraz lokalnym restauracjom, które dowożą posiłki m.in. personelowi medycznemu. Czy chęć wsparcia pracowników służby zdrowia nie wywoła negatywnych skutków podatkowych po stronie dealera?…

Wynagrodzenie brutto – jaką kwotę podać we wniosku o dofinansowanie?

Najwięcej pytań, które pojawiły się po bezpłatnym webinarze „Tarcza antykryzysowa w dziale księgowości i kadr. Bezpłatne szkolenie internetowe dla dealerów”, zorganizowanym przez Dealerską Akademię Podatkową, Gekko Taxens oraz ING Lease (Polska), dotyczy dofinansowania wynagrodzenia pracowników i sposobu wyliczenia wysokości wynagrodzenia brutto – czyli jednego z pól, które należy wypełnić we wniosku o dofinansowanie.…

Faktura na więcej niż 30 dni przed dostawą auta? To możliwe

Sytuacja, w której klienci – zwłaszcza flotowi – nie odbierają w terminie zamówionych samochodów, zdarza się stosunkowo często. Takie zdarzenie może mieć jednak określone – negatywne – skutki podatkowe dla firmy dealerskiej. Dlaczego? Dealer, wystawiając fakturę za zamówione samochody przed ich wydaniem, umożliwia klientowi rejestrację pojazdów, a także zawarcie umowy z ubezpieczycielem.…

Te terminy zostaną odroczone

W ostatnich dniach pojawił się projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Choć finalny kształt przepisów najprawdopodobniej ulegnie jeszcze zmianie, to warto już teraz mieć świadomość, które z terminów administracyjnych – ważnych z perspektywy dealerskich działów księgowości – mają zostać wydłużone.…

Pracownik może parkować pod domem. Tak uznał NSA

Ważny wyrok w sprawie możliwości wynajmu samochodów firmowych pracownikom oraz parkowania ich w pobliżu miejsca zamieszkania. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł właśnie, że takie praktyki nie pozbawiają przedsiębiorcy prawa do pełnego odliczenia podatku od wydatków na eksploatację pojazdów. Wcześniej fiskus twierdził, że jest inaczej.…

Nowy JPK odłożony do lipca?

Wszystko wskazuje na to, że zmiany zasad raportowania związane z nowym plikiem JPK, nie wejdą w życie 1 kwietnia, ale dopiero 1 lipca 2020 r. To efekt epidemii koronawirusa i – zapowiedzianego przez rząd – pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. Kolejnymi elementami wspomnianego pakietu mają być m.in.…

Usługa serwisowa bez split payment. Jest jedno „ale”

O wątpliwościach związanych z rozliczaniem usług serwisowych pisaliśmy na łamach „Biuletynu” już kilka razy. Spowodowały je obowiązujące od 1 listopada 2019 r. przepisy wprowadzające obligatoryjny w niektórych transakcjach split payment. Czyli podział zapłaty na dwie części: kwota netto wpływa na zwykłe konto sprzedawcy, a VAT na specjalny rachunek kontrolowany przez skarbówkę.…

Podatek od sprzedaży detalicznej wraca od lipca. Jak się do niego przygotować?

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, której obowiązywanie było już wielokrotnie odraczane, prawdopodobnie wejdzie jednak w życie. Pierwotnie zakładano, że daniną zostaną objęte przychody uzyskane od 1 września 2016 r. Później jednak, w wyniku nakazu wydanego przez Komisję Europejską, która uznała, że danina narusza unijne zasady pomocy państwa, stosowanie podatku było zawieszane.…

To pewne, nowe obowiązki sprawozdawcze dla dealerów

Duża zmiana dla dealerów: już wkrótce nie będą musieli składać osobnych VAT-owskich deklaracji, wszystkie informacje dla fiskusa prześlą w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Niestety, wraz z tą zmianą pojawią się nowe obowiązki, a przede wszystkim: konieczność dodatkowego oznaczania sprzedawanych towarów (w tym samochodów) i usług oraz opisywania wybranych faktur.…

Ubezpieczenia jednak bez podatku u źródła?

Dobra informacja dla dealerów, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe, np. z tytułu tzw. przedłużonych gwarancji, na rzecz firm z zagranicy. W ostatnich dniach wyrok dotyczący takiego zagadnienia wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Sąd uznał, że przedsiębiorcy, którzy nabywają usługi ubezpieczeniowe od podmiotów zagranicznych, nie podlegają w tym zakresie podatkowi u źródła.…

Kasy fiskalne 2020. Problemy praktyczne

Przepisy, które uchwalono w ubiegłym roku, przewidują, że od 1 stycznia 2020 r. firmy, które świadczą usługi naprawy samochodów (oraz naprawy lub wymiany opon) muszą korzystać z kas fiskalnych online, które umożliwiają przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Dla dealerów oznaczało to – przynajmniej w kontekście działu serwisu i sprzedaży części zamiennych – konieczność wymiany starych urządzeń z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.…

Obowiązkowa podzielona płatność. Ważne objaśnienia

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Przypomniano w nich, że mechanizm ten może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (model B2B) i w związku z zapłatą za faktury, na których wykazano kwotę VAT. Zwrócono również uwagę, że formuła split payment wciąż (fakultatywna instytucja podzielonej płatności obowiązuje od 1 lipca 2018 r.)…

Paragon z NIP-em i dodatkowo faktura? Jest taka możliwość

W ostatnim czasie dostaliśmy od dealerów kilka pytań, dotyczących nowych przepisów w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. fakturę do transakcji zarejestrowanej przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej można wystawić wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie znalazł się NIP nabywcy.…

Ministerstwo wydało objaśnienia dot. białej listy. Co musisz wiedzieć?

Biała lista, czyli wykaz podatników VAT, działa już od 1 września 2019 r. Jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. obowiązują sankcje za wpłatę powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu. Takiego wydatku – co do zasady – nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów.…

Spotkania z klientami. Czy wydatki są kosztem?

Jak rozliczyć nakłady na szkolenia i wyjazdy fundowane przez dealera kontrahentom? Wszystko zależy od tego, jaki jest ich cel. Jeśli reklama sprzedawanych samochodów – wydatki mogą być podatkowym kosztem. Jeśli budowanie wizerunku firmy – podatkowych korzyści nie będzie.…

Strój dla handlowca. Kiedy jego zakup stanowi koszt?

Jak rozliczyć wydatki na ubrania, które dealer funduje swoim pracownikom? Okazuje się, że dla fiskusa decydujące jest to, czy strój ma logo i w którym miejscu się znajduje. Jeśli w widocznym dla klientów, ubrania rozliczymy w kosztach uzyskania przychodów. Jeśli logo jest schowane, zakupy nie dadzą podatkowych korzyści.…

Pierwsza interpretacja dotycząca podzielonej płatności

Przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności w wybranych branżach obowiązują już od blisko miesiąca. Temat wciąż budzi jednak sporo wątpliwości, czego efektem jest wiele pytań, które dostajemy od dealerów. Jedno z częstszych dotyczy tego, czy dopisek „mechanizm podzielonej płatności” można nanosić na wszystkie faktury, niezależnie od tego, czy dokumentują one dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.…

Likwidacja deklaracji VAT w 2020 r. Co musisz wiedzieć?

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT, które przewiduje wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT – JPK_VDEK. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejności obejmie ono dużych przedsiębiorców.…

Stosujesz stawkę 0 proc. przy WDT? Czy wiesz o tych zmianach?

Jesienny cykl szkoleń dla dealerskich działów księgowości już się rozpoczął. Pierwsze warsztaty odbyły się 13 listopada w Warszawie, a na sali mieliśmy komplet uczestników. Z uwagi na duże zainteresowanie spotkaniem, uruchomiliśmy dodatkowy termin szkolenia stacjonarnego w Warszawie. Odbędzie się ono 14 stycznia 2020 r.…

Samochód zastępczy bez ewidencji przebiegu? Musisz o tym pamiętać!

Dealerzy posiadają flotę samochodów zastępczych – własnych lub wynajmowanych z rynku. Obowiązujące od kilku lat przepisy pozwalają odliczać 100 proc. podatku VAT od wydatków związanych z tą kategorią pojazdów bez prowadzenia ewidencji ich przebiegu oraz składania formularza VAT-26. Dodatkowo wobec tej grupy aut nie trzeba stosować obowiązującego od 2019 r.…

Zapowiedziano nowy podatek, którym mogą być objęci dealerzy

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała wprowadzenie nowego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, tzw. congestion tax. Nie będzie to jednak powrót do koncepcji podatku od sprzedaży detalicznej ani minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, które są – czy miały być – uzależnione od poziomu obrotu przedsiębiorstwa.…

Pracownik uszkadza auto klienta. Jakie konsekwencje podatkowe?

Otrzymując od klienta samochód do naprawy, pracownikom dealera zdarza się go uszkodzić – zarysować lub przypadkowo zepsuć inny podzespół. Sytuacja jest kłopotliwa nie tylko, gdy weźmiemy pod uwagę relacje z klientem, ale również gdy przeanalizujemy konsekwencje podatkowe. Wątpliwości budzi przede wszystkim to, w jaki sposób kwalifikować wydatki związane z naprawą uszkodzenia, które spowodował pracownik stacji dealerskiej.…

Auto z magazynu na jazdy próbne. Co z odliczeniem VAT-u?

Dealerowi, który jest zobowiązany do utrzymywania określonej liczby samochodów demonstracyjnych, zdarza się rejestrować i wykorzystywać do celów związanych z jazdami próbnymi, pojazdy, które wcześniej posiadał na magazynie. Czasami zmiana przeznaczenia następuje dopiero kilka tygodni lub nawet miesięcy po nabyciu przez dealera danego auta.…

Części na fakturze to obowiązkowy split payment. Druga odpowiedź MF

Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy temat sprzed tygodnia. Ministerstwo Finansów przesłało nam kolejną odpowiedź w sprawie obowiązkowej podzielonej płatności, a konkretnie w temacie konieczności oznaczania faktur dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” faktur o wartości powyżej 15 tys. zł, które dokumentują sprzedaż kompleksowych usług serwisowych, gdy na dokumencie widnieją – oprócz robocizny – także części.…

Podzielona płatność w serwisie. Mamy odpowiedź Ministerstwa!

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w wybranych branżach, w tym motoryzacji, wchodzi w życie 1 listopada 2019 r. Przepisy przewidują, że mechanizmem tym zostaną objęte transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł na sprzedaż olejów smarowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli.…

Czy składka na stowarzyszenie Państwa marki stanowi koszt?

W ostatnim czasie od jednego z dealerów dostaliśmy pytanie dotyczące składek członkowskich płaconych na rzecz markowego stowarzyszenia dealerów. Księgowa zapytała nas konkretnie o to, czy składki te – płacone raz do roku, w wysokości uzależnionej od liczby samochodów sprzedawanych przez firmę, którą reprezentuje – stanowią koszt uzyskania przychodu.…

Fiskus nie zarzuci „pozorności transakcji” dealerom? Przełomowy wyrok Trybunału

W ostatnim czasie było co najmniej kilka przypadków, gdy polskie urzędy skarbowe – w wyniku kontroli prowadzonych u dealerów – stwierdzały pozorność transakcji dotyczących sprzedaży samochodów na rzecz zagranicznych kontrahentów (reeksport). Dotyczyło to transakcji przebiegających w następujący sposób: dealer sprzedawał auta polskiej spółce powiązanej (transakcja była opodatkowana 23-proc.…