Wydarzenia

Księgowość dealerska


Prezydent podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych. Dealerzy stracą też na nieodliczonym Vacie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta 13 listopada. Oznacza to, że mamy już całkowitą pewność, że niekorzystne zmiany dotyczące regulacji w zakresie możliwości zaliczenia w koszty wydatków na nabycie i eksploatację samochodów firmowych wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r.…

Wynająć auto klientowi, a potem mu je sprzedać? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Zdarza się, że klienci firm dealerskich, z różnych powodów, przed zakupem samochodu chcą go przetestować w większym wymiarze czasowym – nawet kilkumiesięcznym – a dopiero potem dokonać finalnego zakupu. W takiej sytuacji klient przez kilka miesięcy wynajmuje auto – uiszczając z tego tytułu określone raty czynszu – a dopiero potem je nabywa.…

Od przyszłego roku ostrożnie z voucherami? Już samo wydanie to konieczność naliczenia VAT

Najprawdopodobniej już 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie voucherów i bonów, które wydawane są klientom – także przez dealerów. Najważniejsza zmiana dotyczy podzielenia bonów na dwie kategorie: jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia. Emisja bonu określonego rodzaju będzie rodziła konkretne konsekwencje na gruncie podatku VAT.…

Sprawa przesądzona. Sejm uchwalił zmiany dotyczące rozliczeń samochodów

Sprawdził się zapowiadany przez nas – niestety, niekorzystny – scenariusz i Sejm przyjął ustawę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, która zmienia dotychczasowe zasady w zakresie możliwości zaliczenia w koszty wydatków na nabycie i eksploatację samochodów firmowych. To niemalże koniec prac nad ustawą.…

Wydatki przy autach używanych. Kiedy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu?

Działalność dealerska to nie tylko obrót samochodami nowymi, ale także używanymi. Przy tej drugiej grupie pojazdów – zanim dealer sprzeda konkretny pojazd – często pojawiają się określone wydatki. Jakie? Choćby podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli auto odkupowane jest od osoby fizycznej, która nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.…

Samorejestracja samochodów. Czy należy złożyć VAT-26?

Powszechnym zjawiskiem wśród dealerów jest samorejestracja pojazdów. Wiąże się to z koniecznością realizacji celów sprzedażowych. To działanie może nieść określone skutki podatkowe. Organy podatkowe utożsamiają bowiem rejestrację pojazdu, czyli umożliwienie samochodowi poruszanie się po drogach publicznych, z możliwością wykorzystania go w sposób mieszany.…

Inny moment powstania obowiązku podatkowego dla flot, inny dla klienta indywidualnego

Jeden z dealerów wystąpił o interpretację indywidualną w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży samochodów. Pytał o trzy scenariusze. W pierwszym dealer sprzedawał samochód klientowi indywidualnemu za gotówkę. W drugim – kupującym był klient indywidualny, który korzystał z finansowania w formie kredytu.…

Rada Ministrów postanowiła. Zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła obszerny projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie Ordynacja podatkowa oraz w niektórych innych ustawach. Chodzi o propozycje zmian w prawie, między innymi w obszarze rozliczeń samochodów firmowych, autorstwa resortu finansów, które opisywaliśmy już na łamach „Biuletynu” w sierpniu.…

Podatek od przychodów z budynków. Którzy dealerzy go zapłacą?

Wprowadzonego wraz z początkiem 2018 r. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, nazywanego w branży motoryzacyjnej również podatkiem od salonów, już nie ma. To konsekwencja zastrzeżeń, jakie do tej daniny zgłosiła Komisja Europejska. Podatek od nieruchomości komercyjnych – za sprawą przyjętej w czerwcu autopoprawki o zmianie ustawy – został zastąpiony przez podatek od przychodów z budynków.…

Istotne zmiany ustaw o CIT i PIT od 1 stycznia 2019 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o podatku PIT, CIT oraz ordynacji podatkowej. Jest on bardzo obszerny – liczy aż 155 stron. Dziś trudno jeszcze całkowicie przewidzieć, jaki wpływ na poszczególne obszary działalności dealerskiej będą miały nowe regulacje.…

Pełne odliczenie VAT od „demówek” – kolejny wyrok

To już kolejna sytuacja, w której jeden z dealerów podjął walkę o to, by móc skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT – bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu – od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi, które są przeznaczone do odprzedaży, a jedynie przez okres przejściowy służą do jazd testowych.…

Zmiany dotyczące amortyzacji aut i zaliczania do KUP

Do tej pory wydatki na zakup i eksploatację samochodów firmowych – nawet jeśli były one użytkowane w systemie mieszanym – mogły być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Według najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów od 2019 r. zaliczanie kosztów związanych z tą grupą samochodów, takich jak: zakup, raty leasingowe, przeglądy i naprawy, części zamienne czy paliwo, zostanie ograniczone do 75 proc.…

Dodatkowe wyposażenie samochodów. Jak je prawidłowo dokumentować i rozliczać?

W ostatnim czasie w ramach Pogotowia Podatkowego trafiło do nas pytanie dotyczące zasad dokumentowania i rozliczania dodatkowego wyposażenia oferowanego klientom w gratisie przy zakupie samochodu. Chodzi o typowe towary, jak: opony, alarm czy dywaniki. Czytelniczka zapytała nas, czy dodatkowe wyposażenie powinno zostać ujęte w dodatkowych pozycjach na samej fakturze czy raczej na załączniku towarzyszącemu dokumentowi sprzedaży?…

Nowe obowiązki dla „powiązanych”

Temat cen transferowych dotyka nie tylko zagraniczne spółki, ale też wiele polskich firm, które dokonują transakcji wewnątrzgrupowych. W konsekwencji wielu dealerów musi przygotować skomplikowaną dokumentację – zauważają Marta Szafarowska i Julia Skóra z firmy Gekko Taxens.…

Wymiana kas fiskalnych coraz bliżej

Prace legislacyjne dotyczące kas fiskalnych online, które zastąpią dotychczasowe urządzenia z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nabrały rozpędu. Wiadomo, że zmiany przepisów w tym zakresie w pierwszej kolejności obejmą między innymi firmy, które zajmują się serwisowaniem samochodów, a więc także dealerów.…

A jednak? Proforma może być opłacona w formule split payment?

Przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności obowiązują od niespełna dwóch tygodni. Wciąż budzą one jednak wątpliwości. Część z nich dotyczy między innymi opłacania w nowej formule zaliczek. Jeśli klient zdecyduje się zastosować do takiej płatności mechanizm split payment, może to skomplikować późniejsze rozliczenia dealera z firmą leasingową.…

Podwyższona stawka amortyzacji. Kiedy można ją zastosować?

To dosyć często spotykany scenariusz w firmach dealerskich. Przez pewien czas pojazd jest wykorzystywany jako samochód demonstracyjny. Później nie podlega jednak od razu sprzedaży, ale zostaje w firmie i jest używany w innych celach niż pierwotnie, na przykład jako samochód służbowy.…

Split payment – kilka wskazówek i ostrzeżeń

Jako że już za kilka dni zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności, na łamach „Biuletynu” – podobnie jak przed tygodniem – koncentrujemy uwagę właśnie na zagadnieniach związanych z tym tematem. Tym razem publikujemy kilka informacji, wskazówek oraz ostrzeżeń, które – mamy nadzieję – pomogą uporządkować dotychczasową wiedzę i umożliwią szybsze dostosowanie się do nowych regulacji.…

Szkolenie internetowe: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Część 2.

Poniżej prezentujemy kolejną, zapowiadaną część szkolenia internetowego z zakresu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która dotyczy m.in. przyjmowania płatności gotówkowych. Szkolenie prowadzi Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów.

Druga część szkolenia obejmuje: – dodatkowe obowiązki podmiotu obowiązanego – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – objaśnienie – zgłaszanie informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 

Zaliczki w podzielonej płatności. Jakie rozwiązanie stosować?

Podzielona płatność coraz bliżej. Pytań związanych z nowymi przepisami wciąż jest wiele. Część z nich dotyczy między innymi zaliczek. Problematyczny wydaje się w szczególności scenariusz, gdy klient, który zapłaci dealerowi zaliczkę, poinformuje, że zakup sfinansuje firma leasingowa.

Dziś nie ma z tym problemu.…

Przekazanie gadżetów klientom. Co z VAT-em i kosztami uzyskania przychodu?

Dealerzy prowadzą wiele akcji marketingowych, w trakcie których przekazują klientom gadżety. Biorąc pod uwagę zmienne orzecznictwo, wiele problemów sprawia rozstrzygnięcie, czy wręczane produkty stanowią reprezentację spółki, czy są formą reklamy. Zagadnienie jest ważne, bo od tego, jak zostaną potraktowane wspomniane produkty, zależą też konsekwencje podatkowe.…

Szkolenie internetowe: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Część 1.

Poniżej prezentujemy szkolenie internetowe z zakresu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która dotyczy m.in. przyjmowania płatności gotówkowych. Szkolenie prowadzi Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów.

Pierwsza część szkolenia obejmuje: – definicje zawarte w ustawie – obowiązki dealera – potencjalne kary wynikające z ustawy

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W ostatnich miesiącach ustawodawca pracował nad nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML IV). Ostatecznie została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 kwietnia 2018 r. Większość przepisów nowego aktu prawnego zacznie obowiązywać już za nieco ponad miesiąc – 13 lipca.…

Błędne dane na fakturze. Jak ją prawidłowo skorygować?

Każdy dział księgowości zapewne niejednokrotnie przerabiał sytuację, w której już po wystawieniu faktury przez dealera, klient uznawał, że dane nabywcy na dokumencie są całkowicie błędne, a faktura powinna zostać wystawiona na zupełnie inny podmiot. Wielu dealerów w takich przypadkach wycofuje pierwotną fakturę z obrotu, korygując ją do zera, a w jej miejsce wystawia nową fakturę z danymi wskazanymi przez klienta.…

Spotkania i wyjścia z klientami – co z kosztami uzyskania przychodu?

Wiele zainteresowania wśród dealerów budzi kwestia reklamy i reprezentacji. Temat nie ogranicza się jednak do gadżetów reklamowych wręczanych klientom. Zdarza się, że dealerzy organizują spotkania (np. konferencje) dla swoich klientów lub zabierają ich na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i rozrywkowe (np.…

Sprzedaż aut na rzecz podmiotów zagranicznych. Kiedy dealer może uzyskać zwrot akcyzy?

Częstym zjawiskiem w przypadku działalności dealera jest sprzedaż pojazdów na rzecz podmiotów zagranicznych. W tym kontekście pojawiają się jednak wątpliwości związane z ewentualnym zwrotem podatku akcyzowego, który został zapłacony na terytorium Polski. W jakich sytuacjach możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do takich samochodów?…

Stosujesz obniżoną stawkę amortyzacji? Sprawdź, czy to bezpieczne

Część dealerów stosuje obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla wybranych samochodów. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów, których wartość przekracza równowartość 20 tys. euro. W przypadku takich aut – przy zastosowaniu standardowej stawki amortyzacji w wysokości 20 proc. w skali roku – odpisy amortyzacyjne w pewnej części nie mogą zostać bowiem zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.…

Wysokie zaliczki – kiedy wykazać przychód podatkowy?

Dealerom zdarza się dostawać wysokie, czasami nawet 100-proc., zaliczki. Mogą one się pojawić między innymi w przypadku sprzedaży samochodów. W takich sytuacjach pojawia się jedna istotna wątpliwość. Czy taka wysoka zaliczka powinna być rozpoznana jako przychód podatkowy już w chwili jej otrzymania przez dealera?…

Auta z ubezpieczeniem „postojowym” – potrzebny VAT-26?

Dealerzy w codziennej działalności wykorzystują samochody, które mogą być przypisane do kilku kategorii. To między innymi pojazdy demonstracyjne, zastępcze czy służbowe. Często pomijaną grupą są tzw. auta „0 kilometrów”. Mowa o samochodach, które są rejestrowane w dużej mierze po to, by został zrealizowany plan sprzedaży na dany okres.…

Faktury korygujące – jak wystawiać i księgować je prawidłowo?

Zagadnienie korekt faktur w firmie dealerskiej może powodować w praktyce wiele problemów. Powodów jest wiele. Jeden to fakt, że organy podatkowe preferują, by korekta polegała na wykazaniu prawidłowych danych oraz kwot. Tymczasem wiele systemów umożliwia jedynie „wyzerowanie” faktury pierwotnej i wystawienie – niejako w jej miejsce – nowej.…

Podzielona płatność – dwie ważne informacje

Przepisy dotyczące split payment wejdą w życie już 1 lipca 2018 r. Między innymi za sprawą ostatniego wywiadu z Wojciechem Śliżem, przedstawicielem Ministerstwa Finansów, jaki ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, na temat podzielonej płatności wiemy coraz więcej. We wspomnianej rozmowie zapowiedziano, że resort finansów w ciągu miesiąca opublikuje objaśnienia, które powinny rozwiać wątpliwości podatników dotyczących split payment.…

Terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych wydłużone

Część dealerów objętych obowiązkami związanymi z cenami transferowymi może odetchnąć z ulgą. Wczoraj wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministerstwa Finansów, które wydłużyło terminy wykonania części obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.…

Udostępniamy aktualne certyfikaty rezydencji

Dealerzy, którzy kupują określone usługi niematerialne od zagranicznych kontrahentów, mogą potencjalnie stać się płatnikami tzw. podatku u źródła. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których firma korzysta z niektórych urządzeń, np. terminali płatniczych, wynajmu samochodów, usług doradczych oraz reklamowych. Mowa na przykład o serwisach Google i Facebook, które są zarejestrowane dla celów podatkowych w Irlandii.…

Od lipca paragony tylko z NIP-em?

W ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie o VAT i niektórych innych ustawach. Przewiduje on kilka istotnych zmian. Dealerów potencjalnie najbardziej dotyczy nowelizacja regulacji dotyczących wystawiania faktur na podstawie paragonów. Po zmianie przepisów w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę będzie można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon zawiera numer NIP nabywcy.…

Marta Szafarowska omawia program szkolenia z zakresu cen transferowych

Specjalna edycja szkolenia z zakresu cen transferowych już 14 marca, czyli za 16 dni. Chcemy pomóc Państwu dostosować się do nowych przepisów. Dziś Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej, omawia zakres szkolenia. Co istotne, Marta Szafarowska wraz z zespołem przygotowywała już dokumentację cen transferowych dla polskich firm dealerskich, dzięki czemu prowadzący szkolenie mają już praktyczną wiedzę na temat tego w jaki sposób identyfikować podmioty powiązane, jak ustalać limity transakcji oraz jak grupować poszczególne typy transakcji.…

Więcej czasu na dokumentację cen transferowych

Dobra informacja dla firm dealerskich, które są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi. Obowiązujące przepisy przewidują, że dealerzy, którzy osiągną określone progi dokumentacyjne, muszą złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 31 marca 2018 r.…

Parkowanie pod domem z pełnym odliczeniem? Fiskus zmienia zdanie

Kwestii samochodów służbowych i odliczeń podatku VAT poświęciliśmy dotąd wiele miejsca. Aktualna ustawa o VAT obowiązuje już blisko cztery lata i w kolejnych aspektach możemy mówić o stosunkowo jednolitej linii orzeczniczej. Jednym z takich obszarów jest parkowanie samochodów służbowych pod domem pracowników i możliwość zastosowania pełnego odliczenia VAT-u od wydatków na eksploatację takich pojazdów.…

Ważna interpretacja dotycząca cen transferowych

Ministerstwo Finansów wydało istotną interpretację ogólną dotyczącą cen transferowych. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, które wprowadziły nowe obowiązki dokumentacyjne dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W interpretacji wydanej 24 stycznia 2018 r.…

Jak poprawnie obliczyć kwotę nabycia samochodu w procedurze VAT marża?

Na początku stycznia przyglądaliśmy się procedurze VAT marża od strony sprzedaży i przyjmowanych przez dealerów zaliczek. Tym razem opisujemy to zagadnienie z perspektywy dealerów, którzy kupują auta używane, w szczególności z zagranicy. Jaki jest zakres wydatków uwzględnianych przy obliczaniu kwoty nabycia?…

Strona 1 z 512345