Księgowość

KIS: Wybór estońskiego CIT nie zwalnia z dokumentacji cen transferowych

Wybranie przez dealera estońskiego CIT nie oznacza, że uniknie on obowiązku tworzenia dokumentacji cen transferowych – wynika z niedawnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

O interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB) wystąpiła spółka, która od 1 stycznia 2022 r. przeszła na estoński CIT. Firma była przekonana, że oznacza to dla niej brak konieczności tworzenia dokumentacji cen transferowych. Przedsiębiorstwo argumentowało, że rozdział 6b ustawy o CIT („Ryczałt od dochodów spółek”) samodzielnie i kompleksowo reguluje wszystkie niezbędne elementy konstrukcji estońskiego CIT. Spółka twierdziła, że jest to regulacja, która wyklucza posiłkowanie się innymi przepisami tej ustawy w zakresie, w którym przepisy wspomnianego rozdziału 6b same do nich nie odsyłają.

INTERPRETACJA KIS

Tymczasem dyrektor KIS w lipcowej interpretacji indywidualnej stwierdził: „W przypadku regulacji dotyczących cen transferowych mamy do czynienia z przepisami, które są nadal przepisami właściwymi dla spółek opodatkowanych ryczałtem. Co istotne, żaden przepis nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dot. cen transferowych nie są stosowane przez spółki opodatkowane tzw. estońskim CIT. Zatem nawet jeżeli spółka dokonała wyboru takiej formy opodatkowania, to nadal musi stosować przepisy dot. cen transferowych, tym samym nadal musi sporządzać dokumentację cen transferowych, w sytuacji gdy występują ku temu przesłanki normatywne wynikające z tych przepisów”.

Okazuje się, że poprzez fakt, iż w żadnym miejscu przepisy rozdziału 6b Ustawy CIT („Ryczałt od dochodów spółek”) nie odsyłają ani do przepisów art. 11k – art. 11t Ustawy CIT ( dokumentacja cen transferowych oraz informacja o cenach transferowych), ani do przepisu art. 11e Ustawy CIT (tzw. symetryczna korekta cen transferowych),nie można wysnuwać wniosku, że przepisy te nie obowiązują podatników opodatkowanych estońskim CIT. Dlatego też stanowisko spółki, według którego wspomniane wyżej przepisy nie mają w jej wypadku zastosowania, dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.