Księgowość

Rezygnacja z wykupu pojazdu przez leasingobiorcę to też usługa

W czasach ograniczonej dostępności pojazdów i cały czas rosnących cen aut używanych samochody poleasingowe, których klient finalnie nie wykupi, stały się łakomym kąskiem dla firm leasingujących i wynajmujących pojazdy.

Aby zwiększyć wolumen samochodów, których klienci nie będą wykupywać, jedna ze spółek postanowiła, że będzie wypłacać klientom premie w zamian za decyzję o braku wykupu pojazdu, będącego przedmiotem umowy leasingu/najmu. Interpretacja dyrektora KIS wskazuje jednoznacznie: premia jest zapłatą za konkretne świadczenie, a spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z wystawionej przez leasingobiorcę faktury, która takową premię dokumentuje.

Przed zakończeniem umowy leasingu/najmu leasingobiorca, który chciałby wykupić pojazd, powinien zgłosić taką chęć spółce. „Jeżeli leasingobiorca nie dokona takiego zgłoszenia w ustalonym terminie, własność pojazdu zachowuje spółka, a leasingobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty ceny wykupu” – czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS. Co ważne, premia pieniężna, o której była mowa na wstępie, będzie proponowana tylko tym leasingobiorcom, którzy zgłoszą w przewidzianym terminie chęć wykupu pojazdu, zaś ci, którzy tego nie zrobią, nie będą uprawnieni do jej uzyskania. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest m.in. zapłata wszystkich rat z tytułu leasingu/najmu czy wykonanie ewentualnych zaległych napraw i przeglądów.

ŚWIADCZENIE WZAJEMNE

Spółka poprosiła o ocenę swojego podejścia, zgodnie z którym premia stanowiłaby wynagrodzenie za usługę świadczoną przez leasingobiorcę na rzecz spółki, a tym samym – w ocenie firmy – przysługiwałoby jej prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej przez leasingobiorcę.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorstwa, uzasadniając, że w tym wypadku dochodzi do świadczenia usług. Premia jest bowiem wypłacana w zamian za świadczenie usługi polegającej na rezygnacji z wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu. Idzie więc za tym możliwość dalszego wykorzystania przez spółkę pojazdu w działalności gospodarczej. Co więcej, zdaniem organu w takim wypadku zostanie spełniona przesłanka istnienia związku między wypłatą premii a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, a to warunek konieczny do uznania, że takowa wypłata podlega opodatkowaniu VAT.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.