Księgowość

Dojazd pracownika na imprezę firmową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Firmy dealerskie organizują często imprezy integracyjne dla swoich pracowników, spotkania podsumowujące rok czy inne wydarzenia, których celem jest zwiększenie satysfakcji zatrudnionych oraz poprawienie relacji w zespole, co ma przełożyć się na jego lepsze funkcjonowanie. Koniec roku to czas sprzyjający takim inicjatywom, dlatego warto wiedzieć, że możliwe jest ujęcie w kosztach uzyskania przychodów także kosztów związanych z dojazdem pracownika na imprezę integracyjną.

Interpretacja indywidualna z 24 maja 2018 r. (0114-KDIP2-1.4010.104.2018.2.MS1) przypomina, że kosztami uzyskania przychodów są „wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą”, a ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła wpływów pieniężnych.

Ważne więc, by poniesione koszty były – bezpośrednio albo pośrednio – związane z przychodami oraz prawidłowo udokumentowane. Wnioskodawca wskazał, że kosztami organizacji imprezy są także wydatki związane z dojazdem pracowników na imprezę – bilety kolejowe lub faktury za paliwo do prywatnych aut. I zgodził się z nim dyrektor KIS.

Dlatego – podsumowując – bilety kolejowe, faktury za paliwo czy rachunki za taksówkę, które wiążą się z firmową imprezą integracyjną, mogą zostać ujęte w kosztach pracodawcy. Istotne są przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, wydatki nie powinny znaleźć się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Po drugie, firma musi wykazać, że poniesione wydatki mają bądź mogą mieć wpływ na przychód, co akurat nie powinno stanowić problemu w wypadku firmowych imprez integracyjnych.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.