Księgowość

Produkty spożywcze dla pracowników w kosztach podatkowych? Nowa interpretacja

Firmy dealerskie wydatkują często pieniądze na produkty spożywcze, które, dbając o swoich pracowników, udostępniają im w pomieszczeniach socjalnych. Krajowa Informacja Skarbowa w jednej z ostatnich interpretacji potwierdziła, że tego rodzaju zakupy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jedna ze spółek, która udostępnia pracownikom artykuły spożywcze, m.in. owoce i warzywa (podkreślając, że ma to na celu utrzymanie pozytywnej atmosfery pracy, zwiększenie motywacji oraz efektywności zatrudnionych), zapytała KIS, czy wydatki na zakup produktów spożywczych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (na gruncie art. 15 ust. 1 Ustawy CIT). Spółka zwróciła przy tym uwagę, że poniesione wydatki są odpowiednio udokumentowane, a ponadto nie są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie podlegają żadnemu zwrotowi spółce.

POPRAWA WARUNKÓW PRACY

KIS stwierdziła, że przywołane wydatki były związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, przyczyniały się do poprawy warunków pracy, a także nie stanowiły kosztów reprezentacji (z reprezentacją wiążą się np. napoje alkoholowe) oraz były odpowiednio udokumentowane. „(…) zatem koszty związane z zakupem personelowi produktów spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, gdyż są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a jednocześnie nie mieszczą się w żadnej z kategorii wydatków nie stanowiących kosztów podatkowych, wskazanych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, i tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów” – czytamy w interpretacji z 4 stycznia 2024 r.

Organ tłumaczy, że udostępniane personelowi artykuły spożywcze mają związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa, gdyż są one przeznaczone dla pracowników w miejscu i czasie wykonywania przez nich zadań na rzecz spółki. Co więcej, z takim działaniem wiąże się powstanie, zwiększenie albo zachowanie przychodu lub zabezpieczenie jego źródła, m.in. z uwagi na poprawę efektywności i wysokiej jakości świadczonej pracy czy usług poprzez zachowanie pozytywnej atmosfery w spółce bądź większe morale wśród zatrudnionych.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.