Księgowość

Czy bon motywacyjny dla pracownika podlega opodatkowaniu VAT? Niekoniecznie…

Czy przekazanie pracownikom bonów motywacyjnych oznacza odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT?
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 listopada 2022 r. (C-607/20) stwierdził, że nie.

W wielu firmach – również dealerskich – funkcjonują programy bonów motywacyjnych dla wyróżniających się swoimi wynikami pracowników. Jedna z firm z branży elektrycznej, również zastosowała takie rozwiązanie . W ramach programu motywacyjnego, nagradzani są w niej najbardziej zasługujący na uznanie i osiągający najlepsze wyniki pracownicy. Pracownik który otrzymał bony, chcąc je wykorzystać, musiał wejść na stronę internetową zawierającą listę szczegółowo wyznaczonych sprzedawców detalicznych, by następnie wybrać jednego z nich i kupić wybrany produkt lub usługę. Organ podatkowy stwierdził, że firma w której funkcjonował ów program motywacyjny, powinna rozliczyć podatek należny od wartości bonów, ale firma w odpowiedzi złożyła skargę do sądu pierwszej instancji, ten zaś zwrócił się do Trybunału.

BONY JAKO ELEMENT BIZNESU
Zdaniem spółki przekazanie bonów nie jest odpłatnym świadczeniem usług, a program ma związek z działalnością gospodarczą, zaś korzyść dla zatrudnionych jest tylko wtórna. Firma która odwołała się od decyzji organu podatkowego, uważa ponadto, że należy dokonać rozróżnienia między celem gospodarczym realizowanym przez spółkę poprzez nieodpłatne przekazanie bonów a wykorzystaniem ich przez pracowników do celów prywatnych.

Według sądu oferta bonów to nieodpłatne świadczenie usług, dlatego ważne, by ustalić, czy jest ono dokonywane na prywatny użytek podatnika lub jego pracowników bądź do celów innych niż działalność przedsiębiorstwa. Trybunał ostatecznie stwierdził, że wdrożenie programu, w ramach którego wydawano bony, było podyktowane względami związanymi z prawidłowym prowadzeniem działalności gospodarczej firmy i dążeniem do osiągnięcia dodatkowych zysków. Korzyść dla zatrudnionych była jedynie „uboczna”. Kluczowe jest zaś to, że program, który zapewnia bony, przyczynia się do zwiększenia motywacji pracowników, poprawiając tym samym wydajność i rentowność.

Co więcej, zdaniem Trybunału „przekazywanie tych bonów nie następuje w zależności od prywatnych potrzeb pracowników, ponieważ ci ostatni nie dysponują środkami gwarantującymi im w sposób pewny możliwość korzystania z nich”. Poza tym ich dystrybucja odbywa się na podstawie kryteriów ściśle zawodowych. Jak ocenił więc Trybunał, oferowanie bonów pracownikom nie jest objęte zakresem dyrektywy VAT, zwłaszcza że to sprzedawcy detaliczni u których pracownik wykorzysta bon, finalnie odprowadzają podatek od jego wartości.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.