Księgowość

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny w kosztach podatkowych? Nie zawsze…

Nie każdy wyjazd szkoleniowo-integracyjny będzie możliwy do rozliczenia w podatkowych kosztach. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, ile czasu podczas takiego wyjazdu zostanie przeznaczone na rozrywkę, a ile na szkolenie – wynika z interpretacji dyrektora KIS z 28 kwietnia 2023 r.

Dla zrozumienia całej sprawy kluczowy jest przepis, zgodnie z którym podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, jeśli tylko wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, zaś ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

KWALIFIKACJA JAKO KOSZT PODATKOWY

Mówiąc w skrócie, jeśli przedsiębiorca ponosi wydatek, który – patrząc obiektywnie – może przyczyniać się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów (w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości), to ma szansę na jego odliczenie w kosztach podatkowych. Zdarzają się jednak wydatki, które są trudne do sklasyfikowania – i przykładem jest tu sprawa, której przyjrzał się ostatnio dyrektor KIS. Jedna ze spółek chciała zaliczyć wydatki poniesione na zagraniczny wyjazd szkoleniowo-integracyjny jako koszt podatkowy.

WIĘCEJ ZABAWY NIŻ NAUKI

Dyrektor KIS, w odpowiedzi na wniosek spółki, zwraca uwagę, że przygotowana przez nią część szkoleniowa trwała 5-6 godzin, ponadto członkowie zarządu prowadzili także spotkania w mniejszych grupach, które trwały 1-3 godzin. Tymczasem pozostała część siedmiodniowego wyjazdu była przeznaczona na rozrywkę. Organ ocenił, że w związku z tym zagraniczny wyjazd miał głównie charakter turystyczny i rozrywkowy. Spojrzał przy tym krytycznie na argument firmy, która twierdziła, że wyjazd przyczyni się do zwiększenia efektywności, wyniku finansowego, sprzedaży opodatkowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wskutek pogłębienia relacji w zespole i jego zintegrowania), bo z wniosku nie wynika, aby wydatki związane z wyjazdem zostały poniesione w celu uzyskania przychodów.

Sytuacja stała się tym bardziej niekorzystna dla wnioskodawcy, gdy w uzupełnieniu wniosku zawęził on wydatki związane z wyjazdem (do usługi czarteru samolotu, organizacji wyjazdu czy zakwaterowania). „Tym samym, w związku z treścią uzupełnienia, wnioskodawca wyłączył z zakresu przedmiotowego wniosku m.in. wydatek na salę konferencyjną, który, co do zasady, służy realizacji aktywności szkoleniowych, konferencyjnych (merytorycznych). Z kolei pozostałe wydatki, tj. usługi nabywane przez spółkę i oferowane uczestnikom wyjazdu, mają – zdaniem tutejszego organu – charakter wyłącznie integracyjny i rozrywkowy (…)” – zauważa dyrektor KIS w interpretacji 0111-KDIB1-1.4010.32.2023.3.AND).

W powyższym wypadku cel rozrywkowy wyraźnie przeważał nad poprawieniem/stabilizacją sytuacji finansowej firmy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a sprawę dodatkowo komplikował fakt, że podatnik zorganizował wyjazd za granicą (co tylko zwiększyło jego koszty), mimo że, z uwagi na charakter samego szkolenia, nie było to niezbędne.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.