Księgowość

Przełomowe wyroki. „Brygadówki” bez akcyzy

Trzy wyroki, choć nieprawomocne, stanowią ważny punkt zwrotny dla branży motoryzacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w wyrokach z 16 listopada 2023 r., że vany, które spełniają funkcję osobowo-towarową („brygadówki”), nie są objęte akcyzą.

Pewna spółka, będąca producentem aut, wystąpiła do dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Wszystko po to, by potwierdzić, że pojazd osobowo-towarowy z podwójnym rzędem siedzeń („Double-Cabin-Van”) nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Firma twierdziła, że tego rodzaju van powinien być zaklasyfikowany jako pojazd ciężarowy (do transportu towarów). Z takim stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Izby Administracji Skarbowej, stwierdzając, że van z podwójnym rzędem siedzeń to samochód osobowy objęty podatkiem akcyzowym.

WSA PO STRONIE SPÓŁKI

Sprawa trafiła następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – i ten przyznał już rację spółce. Zdaniem sądu akcyzie mogą podlegać tylko pojazdy wielofunkcyjne, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że ich zasadniczym przeznaczeniem jest przewóz osób. Co więcej, według WSA nie można nakładać akcyzy na samochody, w których funkcje przewozu osób i towarów są równorzędne. Sąd zwrócił także uwagę, że auta do przewozu ładunków, nawet wyposażone w dodatkowe siedzenia, nie są towarami luksusowymi (a takie – w teorii – powinny zostać objęte akcyzą).

Sprawę następująco podsumowało w serwisie LinkedIn MDDP, przedsiębiorstwo doradcze, które w omawianej sprawie reprezentowało producenta aut: „Może to być bardzo ważny wyrok dla wszystkich przedstawicieli branży motoryzacyjnej, zarówno w perspektywie dzisiejszych, jak również przeszłych rozliczeń podatkowych”. MDDP podkreśliło, żemamy do czynienia z trzema niezwykle istotnymi wyrokami, które kwestionują powszechne stanowisko organów podatkowych dotyczące akcyzy od tzw. brygadówek.

Wyroki: sygn. akt III SA/Wa 1636/23, III SA/Wa 1637/23 oraz III SA/Wa 1638/23.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.