Księgowość

Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na B2B można rozliczyć w kosztach podatkowych!

W wielu firmach dealerskich coraz powszechniej stosowaną formą zatrudnienia jest B2B. Do tej pory brak było jednoznacznej interpretacji potwierdzającej możliwość rozliczania kosztów szkolenia takich pracowników. Sytuację tę zmienia interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2023 r. – wskazując jednoznacznie, że firma ma prawo odliczyć wydatki poniesione na szkolenia dla współpracowników, którzy zatrudnieni w formie współpracy B2B.

Spółka, która skierowała pytanie do KIS, zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, ale współpracuje także ze specjalistami w oparciu o umowy cywilnoprawne w modelu B2B. Firma planuje organizować szkolenia dla współpracowników, w ramach których m.in. zwiększą się ich kompetencje, oraz jakość świadczonych przez nich usług w przyszłych projektach. Przedsiębiorstwo przyjęło, że wydatki, które ponosi w ramach organizacji szkoleń, mogą stanowić dla niego koszt uzyskania przychodu – i aby potwierdzić, czy rzeczywiście ma rację, poprosiło dyrektora KIS o interpretację indywidualną.

TAKŻE TARGI I EVENTY

Dyrektor KIS w odpowiedzi na wniosek stwierdził, że spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie szkoleń dla współpracowników. Firma przygotowała szkolenie związane z umiejętnościami technicznymi lub nauką języka obcego (które to umiejętności i języki będą niezbędne do realizacji konkretnego projektu).

Ze stanowiska dyrektora KIS wynika, że przedsiębiorstwo ma prawo wliczyć także w koszty wyjazdy zagraniczne dla współpracowników – do klientów lub potencjalnych klientów, na targi, eventy i konferencje branżowe.

WAŻNY CEL KOSZTU

Jak uzasadnia dyrektor KIS, „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”. Istotny jest przy tym cel, w jakim dany koszt został poniesiony. „Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy” – czytamy w interpretacji. Ważne więc, by zostały spełnione następujące warunki:

– wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z jego zasobów majątkowych;

– jest rzeczywisty, czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w żaden sposób zwrócona;

– związany jest z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

– poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów bądź może mieć wpływ na ich wielkość;

– został odpowiednio udokumentowany;

– nie może znajdować się w grupie wydatków, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów.

CO ZE STUDIAMI?

KIS nie zgodził się jednak ze stanowiskiem spółki, według którego może ona również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie studiów podyplomowych dla współpracowników. KIS uzasadnia to następująco: „(…) Wydatki te mają charakter wydatków osobistych, związanych z uzyskaniem wykształcenia przez współpracowników i w konsekwencji nie można ich uznać za związane z Państwa działalnością gospodarczą”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.