Księgowość

Rabat za realizację celu a zwrot nadpłaconej akcyzy. Wyroki i orzeczenia, które dają nadzieję

Przez długi czas w orzecznictwie funkcjonowało stanowisko, że nie ma możliwości skorygowania zapłaconego podatku akcyzowego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem auta, na które przyznano rabat posprzedażowy (obniżając tym samym jego ostateczną wartość). Pierwszą jaskółką, dającą nadzieję na zmiany, były jednak wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 maja 2022 r.

WSA stwierdził bowiem, że gdy „cena samochodu sprowadzonego z zagranicy została następnie obniżona lub podwyższona, to podatnik powinien móc skorygować wysokość zapłaconego już podatku akcyzowego” – zwraca uwagę „Dziennik Gazeta Prawna” (6 marca 2024 nr 47). Co więcej, w wyrokach z 12 stycznia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kiedy cena towaru, od którego została zapłacona akcyza, uległa obniżeniu w wyniku rabatu za osiągnięcie np. celu sprzedażowego, podatnik zyskuje prawo do złożenia korekty deklaracji nadpłaty podatku akcyzowego. W tym wypadku podatnikiem był dystrybutor, który sprowadził auta osobowe do Polski, a później, dzięki osiągniętym wynikom, otrzymał rabat posprzedażowy.

NSA ZA I…

„W dniu 7 maja 2013 r. spółka złożyła (…) deklarację podatkową z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Bentley Continental, dokonanego 23 kwietnia 2013 r. Skarżąca dokonała zapłaty podatku akcyzowego w kwocie 112 763 zł” – czytamy w wyroku.

Jak wytłumaczono: „Wnioskiem z 31 marca 2017 r. spółka zwróciła się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym w wysokości 9 147 zł od nabycia wewnątrzwspólnotowego w/w samochodu osobowego. Skarżąca wyjaśniła, że po złożeniu deklaracji podatkowej sprzedawca pojazdu wystawił dokumenty korygujące fakturę i zmniejszające wartość przedmiotowego samochodu o łączną kwotę 11 870 euro, co spowodowało powstanie nadpłaty akcyzy w wysokości 9 147 zł. Do wniosku załączono skorygowaną deklarację podatkową AKC-U oraz kopie faktur (w tym dwóch faktur korygujących)”. NSA stwierdził: „Jeśli więc umowa przewidywała przyznanie rabatu uzależnionego od spełnienia określonych warunków [jak np. realizacja celu sprzedażowego – red.], to taki upust powinien dawać podstawę do skorygowania podstawy opodatkowania akcyzą”.

…PRZECIW

Problem w tym, że takie stanowisko nie stało się powszechne, a NSA orzekł ostatecznie, że dystrybutorzy aut, którzy otrzymali rabaty, wciąż nie mają prawa do odzyskania nadpłaconej akcyzy. Sędzia stwierdził, że skład orzekający nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w wyroku z 12 stycznia 2023 r. Mimo to „nadzieję na to, że przeważająca okaże się pozytywna linia orzecznicza” wyraża na łamach „DGP” Aleksandra Rutkowska, radczyni prawna kierująca praktyką postępowań podatkowych w Dentons, co sugeruje, że być może jeśli takich spraw będzie coraz więcej, to linia orzecznicza polskich sądów ulegnie zmianie.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.