Księgowość

KSeF: ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Jakie jeszcze wprowadzono zmiany?

W połowie lutego odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. W jej trakcie przedstawiono docelowy model KSeF, który wprowadza szereg ważnych zmian.

Zmiany, które wprowadzono, uwzględniają postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, a ponadto sektora IT oraz resortu infrastruktury. Wdrożenie KSeF przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw – przekonuje sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Ministerstwo wymienia listę głównych zmian w projekcie KSeF:

 1. Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 2. Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 3. Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 4. Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 5. Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 6. Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 7. Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 8. Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 9. W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 10. ___ Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 11. ___ W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących
 12. ___ Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 13. ___ Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur w ramach KSeF (e-faktura jest dziś jedną z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży – tak jak faktury papierowe i faktury elektroniczne). W tym celu MF udostępniło bezpłatnie dwie aplikacje do stosowania KSeF – „e-Mikrofirma” oraz „Aplikację Podatnika KSeF”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.