Księgowość

Kody QR na fakturach: co nas czeka?

Dealerzy i pozostali przedsiębiorcy będą zobowiązani do oznaczenia e-faktury kodem QR, jeśli udostępnią ją nabywcy inną drogą niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Na ten problem zwrócił uwagę Marcin Mroziuk z „Dziennika Gazety Prawnej”, który pisze, że nie jest jasne, co oznacza użycie faktury poza systemem. „Czy to jest każdy przypadek, np. dostarczenia obrazu faktury, w tym przesłanie egzemplarza niezależnie od dostarczenia za pośrednictwem KSeF, czy jednak okoliczności normatywne, np. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?” – zastanawia się w rozmowie z dziennikiem doradca podatkowy Radosław Kowalski.

WIELE NIEWIADOMYCH

Krzysztof Jaros, radca prawny i menedżer w zespole VAT MDDP, wskazuje z kolei, że przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi w sprawie rodzaju dokumentu, na którym powinien zostać zawarty kod QR. „[…] można mieć wrażenie, że w kontekście wykorzystania faktur poza KSeF ustawodawca przewidział jedynie «graficzne» postaci faktury, tj. papierowy wydruk lub rodzaj dokumentu elektronicznego, np. obraz czy plik PDF” – zauważa dla „DGP” ekspert.

Co więc w sytuacji, gdy podatnika interesuje przekazanie faktury w innej formie, jak choćby w postaci pliku XML czy poprzez elektroniczną wymianę danych (EDI)? „Czytając literalnie przepisy, należałoby stwierdzić, że de facto takie formy są niedopuszczalne, gdyż nie pozwalają na wypełnienie obowiązku zamieszczenia kodu QR” – analizuje Krzysztof Jaros.

NADCHODZĄ ZMIANY

Kod QR jest kodem weryfikacyjnym, który ma stanowić integralną część procesu e-fakturowania w wypadku udostępnienia dokumentu poza KSeF. Taki kod, zawierając ważne informacje o fakturze i służąc do potwierdzenia jej zgodności z przepisami podatkowymi, jest podstawą weryfikacji autentyczności faktur elektronicznych i papierowych. Wciąż jednak czekamy na rozporządzenie, które wyjaśni kwestie dotyczące specyfiki kodu QR (jak choćby jego formatu), a tymczasem pozostajemy z wieloma pytaniami.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2024 r. wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Do takiego działania będą także zobligowani od 1 stycznia 2025 r. podatnicy stosujący zwolnienie podmiotowe oraz wykonujący czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT. Ministerstwo Finansów przekonuje, że wprowadzenie obowiązkowego korzystania z KSeF zapewni przedsiębiorcom uczciwą konkurencję, a nabywca zyska pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony, zaś wystawca faktury – że odbiorca ją otrzymał. Co więcej, według MF ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych (a tym samym zredukuje liczbę pomyłek), dzięki czemu pracownicy firm zaoszczędzą czas.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.