Księgowość

Faktura ustrukturyzowana to nie dokument handlowy?

KSeF – system e-fakturowania, który jeszcze w tym roku miał być obowiązkowy, został odroczony. Jednym z istotnych problemów nowego systemu, na który zwracają od dawna uwagę podatnicy, jak i organy podatkowe jest to, że faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli faktury handlowej. Takiego zdania jest m.in. prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Na poparcie swojej tezy profesor argumentuje, że „otrzymanie” faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę jest przymusowe i niezależne od woli potencjalnego dłużnika, nie można odesłać lub odmówić przyjęcia tego dokumentu (przymusowe doręczenie), wystawca nie może go anulować, gdy został on wystawiony pod wpływem błędu. Co więcej, ustalenie przy pomocy faktury ustrukturyzowanej jakichkolwiek treści o charakterze cywilnoprawnym jest z istoty bezskuteczne, bo wystawienie i doręczenie tego dokumentu to akt jednostronny wystawcy i nie ma tu jakiegokolwiek elementu konsensualnego (istotą umowy jest zgodna wola obu stron). Ekspert omawia także na stronie ISP Modzelewski, że dokument ten najczęściej będzie wystawiony i doręczony przed wykonaniem umowy przez zobowiązanego (spełnieniem świadczenia), dlatego nie może stanowić wezwania do zapłaty długu, który jeszcze nie powstał.

Przypomnijmy, że minister finansów Andrzej Domański poinformował, że rząd postanowił odroczyć wejście w życie obowiązku korzystania z KSeF. „Wykryliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie systemu w 2024 r. (…)” – tłumaczył Domański. Krajowy System e-Faktur zacznie więc najwcześniej działać dopiero wraz z początkiem przyszłego roku. Ministerstwu zależy na przeprowadzeniu audytu, od którego uzależniony będzie termin wprowadzenia obowiązkowego korzystania z systemu.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że ostatnia decyzja związana z KSeF sprawi, że prawdopodobnie konieczna będzie zmiana ustawy o VAT – „Może to dotyczyć np. kwestii zgody odbiorcy faktur ustrukturyzowanych na ich otrzymywanie. Gdyby bowiem system uruchomiono 1 lipca 2024 r., to odbiorcy nie trzeba by pytać o zgodę na otrzymywanie takich faktur. Skoro się jednak tak nie stanie, a system pozostanie nieobowiązkowy, może zajść konieczność zmiany m.in. art. 106 ustawy o VAT, który normuje tę kwestię” – informuje dziennik.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.