Aktualności

Wojciech Kordalewski: Jak przetrwać i się nie zadłużyć. Działania na czas pandemii

Przede wszystkim: maksymalnie długo nie zaciągajmy dodatkowych obciążeń w celu finansowania strat – to szybka droga do zwiększenia ryzyka funkcjonowania biznesu!


Budżet i szczegółowa analiza kosztów

>> Dokonaj szczegółowego przeglądu budżetów na rok 2020 dla każdego z działów. Wybierz okres 4-5 miesięcy (kwiecień-sierpień), w którym koniecznym będzie obniżenie kosztów

>> Przeanalizuj obroty (sprzedaż) oraz marże spodziewane w tym okresie w każdym z działów

>> Zaplanuj koszty na nowo, z uwzględnieniem planowanych ograniczeń.

Zacznij od kosztów, które są dla firmy najwyższe. Przykładowo:

  • dział handlowy – koszty wynagrodzeń vs planowana na nowo sprzedaż
  • koszt marketingu
  • koszty finansowania
  • koszty demo

>> Zbilansuj obroty, marże i koszty celem określenia prawdopodobnych strat


Cięcia, renegocjacja umów z dostawcami

>> Jeszcze raz wróć do kosztów i OGRANICZ DO ZERA wszystkie zbędne koszty (zawsze takie występują, w szczególności w ostatnich latach koniunktury). Przeanalizuj w aptekarski sposób wszystkie koszty rodzajowe i narzuć rygory absolutnej ich redukcji

>> Zastanów się nad możliwościami negocjacji cen z dostawcami usług i produktów, które kupujesz jako firma. Negocjuj zmiany, używając nawet gróźb wypowiedzenia kooperacji

>> Zastanów się nad zmianą sposobu dotychczasowego działania w zakresie prowadzonej analizy kosztów (np. zmiany sposobu ochrony, sprzątania obiektu itp.)

>> Sprawdź, co będziesz mógł uzyskać w ramach negocjacji z importerem, bankiem finansującym czy ubezpieczycielem – ze względu na zmianę wielkości sprzedaży (gwarancja bonusów, limity stokowe, inne możliwe wsparcia, wielkość stoku i jego ochrona)


Zobowiązania prawno-podatkowe

>> Do tego podejdź oddzielnie – ustal, kto odpowiada za śledzenie wszystkich proponowanych rozwiązań dla przedsiębiorców wprowadzanych przez administrację państwową

>> Rozważ skorzystanie z planowanych ulg podatkowych, najlepiej we współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi (wszystko po to, aby dokładnie przeanalizować możliwości i potencjalne oszczędności podatkowe – choćby przejściowe)


Ostatni punkt: cięcia wynagrodzeń

>> Po wykonaniu powyższych działań – w sytuacji, jeśli dalej występuje strata, jedynym miejscem na jej pokrycie jest ponowna analiza struktury zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń

>> Niestety, w takiej sytuacji musimy myśleć o obniżeniu poziomu wynagrodzeń (urlopy nie są rozwiązaniem korzystnym – ze względu na koszt)

>> Przeanalizuj zmianę stosunku pracy z pełnego etatu na trzy czwarte lub jedną drugą (przynajmniej na niektórych stanowiskach)

>> Weryfikuj: potencjał vs efektywna struktura. Redukcja powinna dotyczyć najpierw osób zatrudnionych w ostatnim czasie (redukcja zatrudnionych powyżej 3 lat – tylko w ostateczności)

>> Może być zasadne wprowadzenie urlopów przestojowych, czyli tzw. wynagrodzenie postojowe (do weryfikacji: możliwość jego stosowania) w systemie rotacyjnym:

  • korzyść dla pracodawcy: obniżona wypłata wynagrodzenia, utrzymanie pracownika
  • korzyść dla pracownika: utrzymanie zatrudnienia, bezpieczeństwo utrzymania siebie i rodziny, aczkolwiek na niższym poziomie (ale: „lepiej mieć niż nie mieć”)

Ważne: Wynagrodzenie to powinno być określone stawką godzinową lub miesięczną. Tylko w przypadku, gdy stawka taka nie została ustalona przy zatrudnianiu pracownika, przysługuje mu 60 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że w obydwu przypadkach wartość ta nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

>> W zależności poziomu relacji firma-pracownik – rozważ wprowadzenie na okres przejściowy częściowej wypłaty wynagrodzenia. Ważne: wytłumacz załodze, że zawieszona wartość nie przepada i będzie wypłacona pracownikowi w późniejszym okresie (nawet z uwzględnieniem określonego oprocentowania). Nie powinno to dotyczyć najmniej zarabiających osób, a konkretne wartości należy tu ustalać bardzo indywidualnie.


Czytaj też: Jak radzić sobie w czasach koronawirusa. Zalecenia Michała WąsikaSkontaktuj się z autorem
Wojciech Kordalewski Linkedin
konsultant ASE Global, ekspert rynku dealerskiego
REKLAMA
Zobacz również
Aktualności
Rynek „elektryków” – mniej Europy, więcej Chin
Redakcja
23/4/2024
Aktualności
Toyota ze wzrostem w I kw.
Redakcja
19/4/2024
Aktualności
Pierwszy spadek w 2024 r.
Redakcja
18/4/2024
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.