Miesięcznik Dealer
(2012-09-08)
Ponadto w numerze: