Księgowość

Wzór deklaracji PSD-1 o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej już dostępny

Powraca temat wielokrotnie odsuwanego w czasie podatku od sprzedaży detalicznej. Dzieje się tak za sprawą zaprezentowanego w ostatnim czasie stanowiska Ministerstwa Finansów, które przyznało, że nie planuje kolejnego zawieszenia wejścia w życie przepisów dotyczących poboru daniny. Resort opublikował również nowy projekt deklaracji PSD-1 o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej, którą przedsiębiorcy będą musieli wypełniać i przesyłać do urzędu skarbowego.

Dotychczas wejście w życie przepisów dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej było odsuwane z uwagi na spór Polski z Komisją Europejską, która uznała, że danina narusza unijne zasady pomocy państwa i nakazała zawiesić pobór daniny. Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji, ale ta odwołała się do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I choć wyroku TSUE jeszcze nie ma, to prawdopodobnie będzie on pozytywny dla Polski. Resort finansów nie zamierza jednak czekać na ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału i już od stycznia planuje pobierać podatek, by w całym 2021 r. uzyskać z tego tytułu około 1,5 mld zł.

Prawdopodobieństwo kolejnego wyroku w kształcie korzystnym dla polskiego rządu zwiększa opinia rzecznika generalnego TSUE Julianne Kokott wydana w październiku. Przedstawicielka TSUE stwierdziła, że przewidziana w przepisach kwota wolna oraz warunki poboru podatku nie naruszają zasad konkurencji i nie stanowią niedozwolonej pomocy państwa. – Co prawda jest to jedynie opinia rzecznika generalnego Trybunału i nie jest ona wiążąca dla sędziów, ale przeważnie takie opinie są brane pod uwagę przez Trybunał i bardzo często jego późniejsze wyroki są zbieżne ze stanowiskiem rzecznika. Jest więc bardzo duże ryzyko, że wyrok będzie pozytywny dla strony polskiej. Nic też nie zmieniło się w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej, która – w obecnym kształcie – przewiduje, że stosuje się ją do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. – wyjaśnia Marta Szafarowska, partner w firmie doradztwa podatkowego Gekko Taxens i wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej.

Przyjęta jeszcze w 2016 r. ustawa przewiduje kwotę wolną w wysokości 17 mln zł miesięcznie. – Dopiero przekroczenie w danym miesiącu tej kwoty sprzedaży – ustalanej na bazie kas fiskalnych – będzie oznaczało konieczność odprowadzenia podatku – mówi Marta Szafarowska. Przypomnijmy, że przychody ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł mają zostać opodatkowane stawką 0,8 proc., a nadwyżka powyżej kwoty 170 mln zł stawką 1,4 proc.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się już także projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. Wczoraj w tej sprawie zakończyły się konsultacje publiczne – skrócone w związku z – jak wyjaśnia resort finansów – pilną potrzebą zakończenia procesu legislacyjnego przed dniem 21 grudnia 2020 r.

Pobierz wzór projektu deklaracji PSD-1

Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte w proponowanym kształcie, koniecznością zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej będą zagrożeni głównie duzi dealerzy – w szczególności ci, którzy całą sprzedaż towarów (niezależnie od tego, czy nabywcami są klienci indywidualni, czy firmowi) ewidencjonują przy użyciu kasy fiskalnej. Dealerzy, których przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty 17 mln zł w skali miesiąca, nie będą musieli składać wspomnianej deklaracji.

ANKIETA

Czy spodziewasz się, że w przypadku Twojej firmy dealerskiej sprzedaż towarów zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej może w przyszłym roku – co najmniej w jednym miesiącu – przekroczyć wartość 17 mln zł?

TAK
NIE

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.