Księgowość

Ulga sponsoringowa szansą dla dealerów

Część dealerów angażuje się we wspieranie imprez sportowych czy kulturalnych, przyczyniając się w ten sposób nie tylko do promocji swojej firmy, ale i rozwoju lokalnego rynku. Co ważne, rząd przygotował ostatnio zmiany w przepisach, które sprawiają, że tego typu działalność będzie objęta odpowiednią ulgą.

Premier Mateusz Morawiecki napisał o wprowadzeniu ulgi sponsoringowej w mediach społecznościowych. Poinformował na Facebooku, że zależy mu, aby obecny rząd zadbał o synergię między biznesem, sportem, nauką i kulturą.

ZMIANY W PODATKU CIT

„Odpowiednie przepisy zostały już uchwalone przez Sejm. Są to zmiany podatku CIT zakładające, że sponsor, ponosząc koszty na klub sportowy lub wspierając kulturę i naukę, może te koszty podwójnie wykorzystać podatkowo: wyliczając sobie podstawę podatkową (przychody minus koszty), odejmując 50 proc. takich kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania, czyli 150 proc. kosztów na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe i naukę” – podał na Facebooku szef rządu.

Mateusz Morawiecki dodał, że ulga ma na celu „silniejsze powiązanie lokalnych firm z ich otoczeniem, np. szkołami wyższymi, które będą na ich potrzeby uczyć młodzież, czy z miejscowymi ośrodkami kultury (sponsoring wydarzeń, wystaw, zakupów zabytków do muzeów, renowacja zabytków) albo sportu (objęcie patronatem szkoły sportowej czy lokalnego zespołu)”.

KIEDY MAMY PRAWO DO ULGI

Jak to wygląda w praktyce? Ze zmian w przepisach wynika, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku (ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2) kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  1. sportową,
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
    – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy mówią, że za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

  1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
  2. stypendium sportowego;
  3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

CZYM JEST IMPREZA MASOWA

Przy okazji pkt 6, warto o zwrócenie uwagi na ustawową definicję imprezy masowej. Gdy mowa o masowej imprezie sportowej, „należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób (…) wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000”.

Dodajmy, że ustawa o bezpieczeństwie wskazuje, że nie ma mowy o imprezie masowej, gdy dane wydarzenie odbywa się w szkole, a także kiedy przedsięwzięcie dotyczy wydarzeń związanych ze współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowców niepełnosprawnych. Imprezą masową nie jest też impreza sportowa o charakterze ogólnodostępnym i niepłatnym (na otwartym terenie), a ponadto wydarzenie sportowe organizowane przez pracodawcę dla pracowników.

Przejdźmy zatem do przykładu z naszej branży. Grupa Polmotor, dealer ze Szczecina, organizuje m.in. turniej Kia Polmotor Kids Cup, gdzie dzieci w wieku 6-10 lat biorą udział w rozgrywkach tenisowych. Zgodnie z ustawą, rywalizacja sportowa najmłodszych nie wchodzi w zakres sportowej imprezy masowej, co sugeruje, że w wypadku organizacji podobnego przedsięwzięcia dealerzy mieliby prawo do ulgi sponsoringowej. Podobnie byłoby, gdyby dealer ufundował dziecku stypendium sportowe. To tylko przykłady, gdyż ulga obejmuje także m.in. organizację imprez kulturalnych, gdzie wachlarz działania jest bardzo szeroki.

PODSUMOWANIE

1. Zmiany w podatku CIT zakładają, że sponsor, ponosząc koszty na klub sportowy lub wspierając kulturę i naukę, może wyliczyć sobie podstawę podatkową (przychody minus koszty), odejmując 50 proc. takich kosztów od już wyliczonej podstawy opodatkowania, czyli 150 proc. kosztów na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe i naukę.

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku (ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2) kwotę stanowiącą 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesiony na działalność:

I. sportową,

II. kulturalną

III. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

IV. klubu sportowego

V. stypendium sportowego;

VI. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową,

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.