Księgowość

Faktura za samochód z doposażeniem. Czy podlega MPP?

Ważna interpretacja dla dealerów. Dotyczy ona sytuacji, w których spółka nabywa samochody (o wartości powyżej 15 tys. zł) z wyposażeniem dodatkowym lub akcesoriami, które zamówił klient. Na fakturach dokumentujących zakup zawsze znajdują się podstawowe informacje o pojeździe, w szczególności: marka, model, rok produkcji, wersja wyposażenia czy kolor. W przypadku niektórych faktur – oprócz tych podstawowych danych – w polu uwagi lub w oddzielnej specyfikacji zamówienia znajdują się informacje na temat wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów, które są już zamontowane lub umieszczone w samochodzie. Niekiedy wartość dodatkowych elementów wyposażenia nie jest osobno wyszczególniona na fakturze, a dokument zawiera cenę obejmującą w pełni wyposażony pojazd. W innym wariancie faktura zawiera informację o cenie netto pojazdu, na którą składają się: nominalna cena auta, wartość opcji dodatkowych czy rabat.

O interpretację wystąpiła spółka powiązana z jednym z importerów. Jej przedmiotem działalności jest udzielanie finansowania na zakupu samochodów. Kupuje ona od dealerów auta z różnym poziomem wyposażenia oraz, zgodnie z oczekiwaniami klientów, dodatkowymi opcjami wyposażenia oraz akcesoriami, a następnie oddaje je w użytkowanie w drodze leasingu lub podobnej umowy. Firma zastanawiała się, czy w zależności od tego, jaki zasób informacji widnieje na fakturze (i czy znajduje się na niej oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”), przy dokonywaniu płatności na rzecz dealera jest zobowiązana do stosowania formuły split payment.

Instytucja finansowa stała na stanowisku, że nie jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od tego, czy na fakturze znajduje się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, czy też nie ma takiego oznaczenia. Jak wskazała we wniosku o interpretację, pojazdy samochodowe nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a w związku z tym otrzymanie faktury dokumentującej nabycie samochodu nie rodzi obowiązku zapłaty w systemie podzielonej płatności. Dotyczy to również sytuacji, gdy na fakturze wyszczególnione są dodatkowe elementy składające się na wyposażenie samochodu. Informacje o doposażeniu lub akcesoriach nie zmieniają bowiem charakteru przedmiotu sprzedaży dla potrzeb VAT. Spółka twierdziła, że nadal dokonuje zakupu jednego towaru, czyli samochodu w wersji obejmującej wszystkie elementy dodatkowego wyposażenia i akcesoria.

Dyrektor KIS przyznał jej rację. Zgodził się z tym, że w każdym wariancie, czyli bez względu na zasób informacji, który pojawia się na fakturze, wnioskodawca kupuje od dealera samochód – niezależnie od elementów dodatkowych tj. wyposażenia lub akcesoriów wybranych przez klienta w chwili składania zamówienia na samochód u dealera. Elementy wyposażenia dodatkowego oraz akcesoria do nabywanego samochodu – wymienione na fakturze bądź nie – są zamontowane lub umieszczone w samochodach, a więc stanowią części składowe pojazdów. Dyrektor KIS zauważył również, że nabycie elementów wyposażenia jest nierozerwalnie związane z nabyciem samochodu, a transakcja ma sens tylko przy jednoczesnym nabyciu samochodu, więc nie powinna być ona sztucznie dzielona z uwagi na zamówione przez klienta elementy dodatkowe. Jako że instytucja finansowa nie nabywa dodatkowych elementów do odrębnego korzystania, to zakupiony towar stanowi w istocie jedną rzecz, tj. w pełni wyposażony samochód zgodny z oczekiwaniami i zamówieniem klienta. Nie ma przy tym znaczenia wyodrębnienie w adnotacji na fakturze (w polu „uwagi” bądź w oddzielnej specyfikacji przedmiotu zamówienia) pozycji „wartość elementów wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów”. Są to elementy pomocnicze, które dla celów VAT dzielą los prawnopodatkowy świadczenia głównego – dostawy samochodów.

W konsekwencji przy dokonywaniu płatności za nabywane samochody instytucja finansowa nie jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – i to niezależnie od tego, czy na fakturze znajduje się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, czy też takiego oznaczenia nie ma. Identycznie będzie również w sytuacji, gdy na fakturze w pozycji „uwagi” lub w załączonej specyfikacji wyszczególnione są dodatkowe elementy składające się na wyposażenie samochodu bądź dodatkowe akcesoria. Nie zmienia to bowiem charakteru przedmiotu sprzedaży dla potrzeb VAT, a spółka nadal dokonuje zakupu jednego towaru – samochodu. A jako że samochody nie zostały uwzględnione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, obowiązek dokonania płatności przy wykorzystaniu formuły split payment nie ma wobec nich zastosowania.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.