Miesięcznik Dealer
(2012-10-11)
Ponadto w numerze: