Miesięcznik Dealer
(2011-10-10)
Ponadto w numerze: