Miesięcznik Dealer
(2011-09-09)
Ponadto w numerze: