Miesięcznik Dealer
(2011-07-20)
Ponadto w numerze: