Wyraźny wzrost liczby szkód związanych z układem paliwowym


Firma CarGarantie przeprowadziła analizę statystyk świadczonych ubezpieczeń. Jej podstawą były 688 824 ubezpieczenia na samochody używane oraz 251 593 dodatkowe ubezpieczenia na samochody nowe zawarte na 12, 24 lub 36 miesięcy, dla których umowy już się zakończyły i które obejmowały wszystkie marki i modele samochodów.

W przypadku samochodów używanych nadal na pierwszym miejscu wśród najbardziej kosztownych szkód jest silnik. Na kolejnych miejscach znalazły się: układ paliwowy (łącznie z turbosprężarką), skrzynia biegów oraz układ elektryczny.

W przypadku dodatkowych ubezpieczeń na samochody nowe statystyki przedstawiają się jednak inaczej. Układ paliwowy (łącznie z turbosprężarką) odnotował wzrost o 7,3 proc. w porównaniu z rokiem 2015 i z wynikiem 20,2 proc. uplasował się na pierwszym miejscu. Na następnych znalazły się: silnik (15,8 proc.), skrzynia biegów (13,7 proc.) oraz układ elektryczny (11,4 proc.).

Układ paliwowy najbardziej awaryjnym podzespołem

Również pod względem częstotliwości występowania szkód dominował układ paliwowy. W przypadku samochodów używanych częstotliwość awarii tego układu wzrosła o 0,3 proc. do 19,6 proc., co plasuje go na miejscu pierwszym podobnie jak w roku ubiegłym. Na kolejnych pozycjach znalazły się: układ elektryczny (17,7 proc.), silnik (10,9 proc.) i urządzenia elektryczne zwiększające komfort (10,4 proc.)

Większe różnice w stosunku do roku ubiegłego widoczne są w przypadku samochodów nowych: układ paliwowy uzyskał wynik 21,6 proc. (2015: 15,0 proc.) i zajął niechlubne pierwsze miejsce na liście najbardziej awaryjnych podzespołów. Również, jeżeli chodzi o kolejne miejsca, znacząco wzrosła częstotliwość szkód: na drugim miejscu znalazł się układ elektryczny ze wzrostem o 0,8 proc. i wynikiem 17,5 proc., a na miejscu trzecim układ chłodzenia ze wzrostem aż o 3 proc. i wynikiem 11,3 proc. Dla urządzeń elektrycznych zwiększających komfort udział szkód wzrósł o 0,2 proc. do poziomu 7,7 proc.

Samochody nowe: szkody przy jeszcze niższym przebiegu

Statystyka szkód w zależności od przebiegu w przypadku samochodów używanych nie wykazała niemal żadnych różnic w stosunku do roku ubiegłego.

Inaczej wygląda to w przypadku samochodów nowych: w samochodach o przebiegu poniżej 25 000 km odnotowano w każdej kategorii wzrost średnio o około 2 proc. Łącznie 31,7 proc. samochodów przed osiągnięciem przebiegu 25 000 km musiało skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

Ten trend rysuje się nieco inaczej, gdy częstotliwość szkód analizowana jest w perspektywie czasowej. W przypadku samochodów używanych zauważalne są jedynie niewielkie zmiany: 81,8 proc. szkód ma miejsce w pierwszym roku. W przypadku samochodów nowych sytuacja jest jednak odwrotna: w roku poprzednim 57,3 proc. świadczeń gwarancyjnych zostało udzielonych w ciągu pierwszego roku, w roku 2016 udział ten wyniósł 48,9 proc. Biorąc pod uwagę przebieg, szkody pojawiają się wcześniej niż w roku poprzednim (przy niższym przebiegu), natomiast w perspektywie czasowej szkody średnio mają miejsce jednak później (średnio więcej szkód ma miejsce już po upływie pierwszego roku).

 

Źródło: CarGarantie