Wydarzenia

Wyniki pierwszego badania nastrojów branży dealerskiej


Miesięcznik „Dealer” zainaugurował nowy projekt badawczy – wskaźnik optymizmu dealerskiego. Dzięki niemu bada i monitoruje nastroje w branży. Oto pierwsze wyniki.

Punktem wyjścia dla oceny nastrojów wśród dealerów jest wskaźnik PMI, badany i publikowany na wielu światowych rynkach. Służy on przede wszystkim badaniu nastrojów w krajowej gospodarce, głównie w sektorze przemysłu. Wskaźnik powstaje w oparciu o ankiety, na które odpowiadają menedżerowie i właściciele firm, oceniając obecną kondycję swoich firm i dokonując prognoz na najbliższą przyszłość. Respondenci ankiety odpowiadają m.in. na pytania dotyczące wielkości produkcji, zmiany liczby zamówień czy dochodów. Przy każdym z pytań odpowiadający mają do wyboru trzy opcje: wzrost, spadek lub brak zmian. Ich odpowiedzi przeliczane są następnie na prosty wskaźnik punktowy zamykający się w skali od 0 do 100. Wynik powyżej 50 punktów obrazuje tendencję wzrostową w sektorze, poniżej – dekoniunkturę. Wskaźnik – i jego fluktuacje na przestrzeni kolejnych miesięcy – są interpretowane jako jeden z podstawowych indykatorów realnej kondycji gospodarki.

Firma DCG wykorzystała przedstawiony model badawczy do konstrukcji własnego indeksu – wskaźnika optymizmu dealerskiego. Grupa dealerów odpowiedziała na pytania dotyczące ubiegłorocznej kondycji poszczególnych działów ich firm – sprzedaży aut nowych, sprzedaży aut używanych, serwisu mechanicznego, blacharni-lakierni i działu części. Ankietę dopełniało całościowe pytanie o ubiegłoroczne dochody firmy. Tak jak w tradycyjnych ankietach PMI, dealerzy odpowiadali na pytania, deklarując wzrost, spadek lub brak widocznych zmian w sprzedaży lub dochodach poszczególnych działów. W pytaniach o dział sprzedaży aut nowych, serwis mechaniczny i dochód firmy dealerzy odpowiadali także na pytania o prognozy na rozpoczęty rok.

Cząstkowym wskaźnikom obrazującym kondycje w poszczególnych działach nadano wagę wynikającą z udziału tych części dealerskiego biznesu w zyskach statystycznej firmy dealerskiej. Wynik Wskaźnika Dealerskiego Optymizmu za 2016 rok wyniósł 67,9 pkt. Oznacza to przede wszystkim dobrą kondycję branży dealerskiej w minionym roku.

Wskaźnik optymizmu dla działu sprzedaży nowych samochodów za 2016 r. wyniósł 81,55 pkt. – to najwyższy wynik ze wszystkich badanych działów. Prognoza na 2017 r. to 78,45 pkt. Oznacza to, że dealerzy liczą, iż wzrost sprzedaży samochodów nowych w 2017 r. będzie podobny do osiągniętego w 2016 r.

Znacząco wzrósł – w porównaniu do badania wykonanego w 2014 r. prezentowanego na łamach Miesięcznika „Dealer” – wskaźnik optymizmu za miniony rok dla działów samochodów używanych. Niespełna 3 lata temu wynosił on 52 pkt., obecnie jest on na poziomie 80,75 pkt. Oznacza to przede wszystkim, że coraz więcej dealerów silnie angażuje się w sprzedaż „używek”.

Prognozy pierwszego pełnego badania PMI branży dealerskiej napawają optymizmem. W 2017 r. dealerzy spodziewają się prawie 10 pkt. wzrostu dochodowości swoich biznesów. Wyniki sprzedaży w dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. zdają się potwierdzać przypuszczenia dealerów – według danych Instytutu Samar w tym czasie w Polsce zarejestrowano 85 018 samochodów nowych, czyli o 14,79 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.