Wydarzenia

Wyjątkowa kawiarnia w Gdańsku


W ramach autorskiego programu Pomaganie Przez Naprawianie firma Motor Centrum od lat pomaga lokalnej społeczności. Niedawno dealer wsparł cieKAWĄ – pierwszą społeczną kawiarnię w Gdańsku, w której gości obsługiwać będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach programu Pomaganie Przez Naprawianie firma Motor Centrum pomogła cieKAWEJ – gdańskiej kawiarni, w której gości obsługują osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Dla niektórych dealerów pomaganie potrzebującym to nie tylko udział w organizowanych od czasu do czasu akcjach dobroczynnych, zbiórkach, biegach czy licytacjach, ale część bieżącej działalności firmy, która ma już przyjętą stałą, określoną formę, swoje zasady i harmonogram.

1 proc. na cele charytatywne
W taki właśnie zorganizowany i świadomy sposób osoby potrzebujące z województwa pomorskiego wspiera firmaMotor Centrum, trójmiejski dealer marek Opel, Mitsubishi i Suzuki, a także motocykli Harley-Davidson. Dealer od kilku lat przekazuje 1 proc. swojego przychodu, uzyskanego w wyniku świadczonych usług serwisowych, właśnie na cele charytatywne. Poprzez autorski program Pomaganie Przez Naprawianie firma pomogła już podopiecznym kilkunastu organizacji pożytku publicznego działających na terenie Pomorza.

Zasada funkcjonowania programu jest taka, że Motor Centrum co kwartał wspiera inny cel charytatywny realizowany na rzecz lokalnej społeczności. – Czasem organizacje dobroczynne zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie, innym razem sami proponujemy pomoc. Realizując nasz program, zawsze staramy się być otwarci na potrzeby fundacji. Nigdy nie narzucamy organizacjom, z którymi współpracujemy, na co konkretnie mają zostać przeznaczone przekazane przez nas środki – mówi Wioleta Wardak, odpowiedzialna za marketing w firmie Motor Centrum. Realizując program Pomaganie Przez Naprawianie, dealer finansował zakup sprzętu medycznego niezbędnego do świadczenia pomocy podopiecznym fundacji, spełniał marzenia czy wspierał w chorobie osoby potrzebujące.

Społeczna kawiarnia w Trójmieście
W ramach współpracy z organizacjami dobroczynnymi realizowanej w pierwszym kwartale 2019 r. Motor Centrum pomogło cieKAWEJ – pierwszej społecznej kawiarni w Gdańsku, w której gości obsługiwać będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przekazane z programu Pomaganie Przez Naprawianie środki pokryły część kosztów remontu lokalu, w którym będzie prowadzona kawiarnia. To wyjątkowe miejsce pracy powołała do życia Ciekawa Spółdzielnia Socjalna, czyli przedsięwzięcie łączące współpracę dwóch organizacji pozarządowych – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (PSONI) oraz Fundacji Teneo – mające na celu uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego kawiarnię oraz kuchnię. Efektem finalnym mają być nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. – Nasza współpraca z PSONI rozpoczęła się dwa kwartały wcześniej. Wtedy wspieraliśmy stowarzyszenie w wymianie okien w budynku, w którym działa organizacja. Rozmawiając z zarządem stowarzyszenia, dowiedzieliśmy się, że są plany utworzenia kawiarni, w której będą pracować osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pan Krzysztof Skrzypski, prezes Ciekawej Spółdzielni Socjalnej, zgłosił się do nas w styczniu z prośbą o wsparcie w uruchomieniu kawiarni. Wiedzieliśmy już, że w projekt włożono bardzo dużo czasu i wysiłku, więc zależało nam, aby pomóc doprowadzić ten wartościowy pomysł do końca – mówi Wioleta Wardak.

Ciekawa Spółdzielnia Socjalna została powołana, by móc zatrudniać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, będące podopiecznymi PSONI, które wcześniej uczęszczały na warsztaty terapii zajęciowej organizowane przez stowarzyszenie. – Nasze przedsiębiorstwo społeczne powstało dla osób, które chcą i mogą pracować, ale potrzebują większego wsparcia w pracy, niż jest im w stanie zapewnić tzw. otwarty rynek i tradycyjny pracodawca, który prowadzi biznes i liczy głównie na zysk – tłumaczy Krzysztof Skrzypski.  W kawiarni cieKAWA pracować będą cztery osoby z niepełnosprawnością intelektualną i dwóch pełnosprawnych pracowników-opiekunów. – Wszyscy pracownicy są już przeszkoleni i przygotowani. Podjęcie pracy to dla podopiecznych PSONI z jednej strony spełnienie ważnego marzenia o zatrudnieniu i samodzielności, ale z drugiej także wiele wyzwań. Trzeba pamiętać, że pracownicy kawiarni będą zarówno kelnerami, baristami, jak i osobami odpowiedzialnymi za obsługę kasy i innych urządzeń. W tej chwili są więc zarówno podekscytowani perspektywą podjęcia pracy, jak i troszkę zestresowani nowymi obowiązkami – mówi Skrzypski. Przygotowania do otwarcia lokalu przy Świętojańskiej 68 trwały przez cały lipiec. Pierwszych gości cieKAWA powitała 1 sierpnia.

Motor Centrum stara się wspierać podopiecznych PSONI i Ciekawej Spółdzielni Socjalnej na wiele sposobów. W grudniu 2018 r. spółdzielnia otworzyła na Facebooku grupę – tzw. bazarek, przy pomocy którego licytowane są przedmioty wykonane przez podopiecznych PSONI w czasie warsztatów terapii zajęciowej. Dealer przekazał na jedną z licytacji spółdzielni voucher na auto i motocykl Harley-Davidson na weekend. Jesienią ubiegłego roku grupa podopiecznych PSONI odwiedziła nawet – wraz z opiekunami – firmę Motor Centrum w jej siedzibie. Zwiedzano po kolei każdy z działów, w tym oczywiście salony i serwisy poszczególnych marek. – Wybraliśmy osoby, które są szczególnie zainteresowane motoryzacją. Muszę przyznać, że największe zainteresowanie wzbudziły motocykle Harley-Davidson. To naprawdę wspaniałe maszyny, które zrobiły na nas wszystkich szczególne wrażenie – przyznaje prezes Ciekawej Spółdzielni Socjalnej.

Uniwersalna formuła pomocy
Program Pomaganie Przez Naprawianie nie ustaje we wspieraniu kolejnych charytatywnych celów. W drugim kwartale 2019 r. firma postanowiła wesprzeć również 5-letniego Maćka Rogalę. Chłopiec urodził się z wrodzoną wadą lewej nóżki, która już w tej chwili jest krótsza o 5 cm od prawej. Aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się choroby, należy przeprowadzić kosztowną operację w Stanach Zjednoczonych. Motor Centrum postanowiło swoim programem wesprzeć zbieranie środków na zabieg.

Co istotne, Motor Centrum dużą wagę przykłada nie tylko do wyboru organizacji, które wspiera za pośrednictwem swojego programu, ale również do transparentności działania Pomagania Przez Naprawianie. Firma podsumowuje każdy kolejny kwartał realizacji programu, informując o tym, kto i na jaki cel otrzymał wsparcie. – Zawsze pytamy wspierane organizacje o to, na co zostały przeznaczone przekazane przez nas środki. Chcemy wiedzieć, w jaki sposób udało nam się pomóc – mówi Wioleta Wardak. Podkreśla ona, że mimo upływu lat zarówno pomysł, jak i forma realizacji programu pozostały w zasadzie niezmienne. – Przyjęta przez nas początkowo formuła pomagania jest wciąż aktualna i skuteczna. Dzięki realizacji tego projektu poznaliśmy wspaniałych ludzi i mogliśmy wielokrotnie przekonać się o tym, że pomaganie innym ma ogromną wartość. Świadomość, że przekazywane przez naszą firmę wsparcie może zmienić na lepsze, a niekiedy nawet uratować czyjeś życie, niezmiennie robi na nas ogromne wrażenie i pozytywnie „napędza” do dalszej pracy – mówi przedstawicielka dealera.

Jesienią ubiegłego roku grupa podopiecznych PSONI odwiedziła firmę Motor Centrum w jej siedzibie w Gdańsku. Szczególne zainteresowanie wzbudziły motocykle Harley-Davidson

Pomaganie Przez Naprawianie dowodzi, że właściwie przygotowany plan działania sprawdza się nie tylko w biznesie, ale także przy niesieniu pomocy. Wsparcie przekazywane przez Motor Centrum jest jednak nie tylko dobrze zaplanowane, ale też wielotorowe i otwarte na potrzeby różnych grup ludzi. Jedną z nich, będącą w szczególnie trudnej sytuacji, są właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często bez szczególnej formy pomocy, opieki i zrozumienia ze strony innych nie miałyby one szans na podjęcie pracy zawodowej, a tym samym – na większą samodzielność i satysfakcję z codziennego życia. To zaś wartości, które są niezbędne każdemu.