Wydarzenia

Rynek rośnie, a firm dealerskich coraz mniej


Jak co roku firma doradcza DCG Dealer Consulting przygotowała informację o liczbie firm dealerskich działających na polskim rynku. Corocznym wzrostom sprzedaży aut, od kilku lat towarzyszy narastająca konsolidacja rynku i tym samym  zmniejszanie się liczby firm dealerskich działających w Polsce. Na koniec roku 2017 było ich 672, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej i o 8 proc. mniej niż w roku 2014.

Polski rynek sprzedaży nowych aut od ponad 4 lat nieustannie rośnie, nawet po kilkanaście procent rocznie. Paradoksalnie wzrostom tym towarzyszy spadkowy trend liczby firm dealerskich. Jeszcze w 2004 r. ich liczba wynosiła blisko tysiąc. Dekadę później rynek tworzyło 827 podmiotów. Na koniec 2017 r. było ich 765. Wystarczy jednak, że odejmiemy od tego firmy, które prowadzą wyłącznie autoryzowany serwis, by okazało się, że na koniec ubiegłego roku w naszym kraju funkcjonowało 672 dealerów – taka jest liczba numerów NIP, pod którymi dealerzy sprzedają nowe samochody łącznie 30 marek.

 

500 WŁAŚCICIELI

Liczba spółek (NIP-ów) działających na rynku może być nieco myląca. Nie brakuje bowiem przykładów, by jedna grupa dealerska – mająca tego samego właściciela lub właścicieli – funkcjonowała pod kilkoma NIP-ami. I jeśli przedstawić sytuację na rynku dealerskim w realnym ujęciu właścicielskim, to okaże się że na polskim rynku funkcjonuje już tylko 524 „dealerskich właścicieli”, którzy posiadają wspomniane wyżej 672 firmy dealerskie. Średnia liczba autoryzacji na jedną „grupę właścicielską” w 2017 r. wynosiła 2,55, a sprzedaż samochodów – 1045 sztuk.

Jednak na polskim rynku wciąż najwięcej jest firm dealerskich, które posiadają jedną autoryzację. Na koniec 2017 r. było ich dokładnie 252, co oznacza, że w takim modelu działa 48 proc. wszystkich właścicieli struktur dealerskich w Polsce. 115 grup właścicielskich posiada dwie autoryzacje, 68 – trzy, a 31 – cztery. Między 5 a 10 autoryzacji posiada w Polsce 46 grup dealerskich. W przypadku 12 najbardziej rozbudowanych liczba autoryzacji przekracza 10. To właśnie te największe struktury działają w modelu opartym o dużą liczbę spółek. Takimi „holdingami” są przykładowo: Grupa PTH w skład której wchodzą m.in. spółki: AT Garage, Auto Broker, Autohaus Otto, Automobile Torino, Autoskar, Espanola Motor, Fix Forum Lider, Matusoka Motor, Ulsan Motor i Wielicka, Grupa Carservis, która – oprócz spółki o właśnie takiej nazwie – posiada także Auto-Res, Auto-Styl, Autowola, Avanti, Mibo, Oscar i Resma. Spółki dedykowane poszczególnym markom funkcjonują także w Grupie Bemo (Auto Club, Auto Bruno, Auto-Studio, Bemo Motors) i w Grupie PGA (Bawaria Motors, Bohemia Motors, MB Motors, Lion Motors). Te przykłady dokładnie obrazują, dlaczego spadek liczby firm dealerskich jest większy niż wynikałoby to z liczby dealerskich podmiotów o osobnych NIP-ach.

 

CAŁA POLSKA NA RAZIE ZA DUŻA

Jednak pomimo rosnącego od lat wskaźnika konsolidacji, polski rynek ciągle nie doczekał się grupy dealerskiej, która objęłaby swoim zasięgiem wszystkie albo prawie wszystkie większe miasta w Polsce. Najbliżej tego dokonania są Grupa PGD i Grupa PTH. Tej pierwszej próżno jednak szukać choćby w takich miastach jak Szczecin, Łódź czy we wszystkich większych ośrodkach Polski Wschodniej (Białystok, Lublin, Rzeszów). Z drugiej strony trzeba przyznać, że PGD w ostatnich latach zdecydowanie powiększyła swoją strefę wpływów, przede wszystkim o Poznań, ale także (za sprawą marki Infiniti) Gdańsk i Wrocław. Z kolei Grupa PTH nadal nie prowadzi działalności m.in. w dwóch największych dealerskich ośrodkach kraju: Warszawie i na Górnym Śląsku. Z czego wynika fakt, że nie ma na rynku grupy ogólnopolskiej w pełnym znaczeniu tego słowa? Najważniejszy powód to ograniczenia importerskie co do udziału danego dealera w sprzedaży marki. Gdy dealer przekroczy w swojej sieci określony pułap, np. 20 procent udziału, ciężko mu uzyskać zgodę na wejście na kolejny rynek czy otworzenie nowego salonu.

 

ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW SPRZEDAŻY

Spadek liczby firm dealerskich nie odbija się znacząco na liczbie punktów sprzedaży. Wprawdzie i tutaj notujemy spadki, ale zdecydowanie mniejsze niż w przypadku liczby firm. Na koniec ubiegłego roku w Polsce działało 1337 salonów, o 45 mniej niż na przykład w 2014 r. i o 238 mniej niż w roku 2007 r., gdy na rynku funkcjonowało 1575 punktów. Statystyczna spółka dealerska miała na koniec roku 2017 dokładnie 1,99 autoryzacji i mogła pochwalić się blisko 815 sprzedanymi samochodami.

Najwięcej autoryzacji jest zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 211. Niewiele mniej – 203 – funkcjonuje na obszarze województwa śląskiego. Ponad 100 salonów działa jeszcze w województwach wielkopolskim (141), małopolskim (114) i dolnośląskim (103). Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa świętokrzyskie i opolskie. Funkcjonuje tam – odpowiednio – zaledwie 26 i 29 autoryzacji.

 

CO DALEJ? NA KONGRESIE DEALERÓW O „NOWEJ DYSTRYBUCJI”

Czy w najbliższych latach będziemy nadal świadkami opisanych wyżej trendów? Wiele wskazuje na to, że tak. Liczba salonów (punktów sprzedaży) będzie utrzymywała się mniej więcej na dzisiejszym poziomie, a liczba spółek oraz grup właścicielskich – będzie nadal malała. No chyba, że nowe trendy dystrybucji aut wymuszą na rynku bardziej gwałtowne i radykalne zmiany. Proroctwa o końcu trwającego, w zasadzie od 100 lat, systemu dystrybucji samochodów przez dealerów pojawiają się co najmniej od 20 lat, ale ostatnio jednak jakby częściej. Czy nowe pomysły i plany producentów i importerów (pop-up story, NFD czy modele agencyjne) nie zwiastują nadejścia rewolucji, która zagrozi egzystencji dealerów? To najważniejsze dziś dla polskich dealerów pytanie. Odpowiedzi poszukamy podczas najbliższego Kongresu Dealerów, między innymi w trakcie wystąpienia Marka Koniecznego – „Zmiany na rynku dystrybucji samochodów” oraz debaty prowadzonej przez Tomasza Betkę „Cała marża dla dealera – sprzedaż bez bonusa”.

W trakcie konferencji premierowo zostanie zaprezentowany także raport „Firmy dealerskie w Polsce 2017”.

 

 

Więcej informacji na temat 9. Kongresu Dealerów (5-6 czerwca 2018, Hotel Ossa) na stronie www.dealerkongres.pl