Wydarzenia

Przestój ekonomiczny: sposób na przeczekanie kryzysu?


Od początku kwietnia wszystkie salony Grupy Odyssey znajdują się w stanie przestoju ekonomicznego. Taki ruch ma pozwolić dealerowi na uniknięcie zwolnień.

Nie jest tajemnicą, że autoryzowani dealerzy należą do branż, które ucierpią w związku z epidemią koronawirusa najmocniej. W pierwszych dealerstwach rozpoczęły się już redukcje kadr. Grupa Odyssey, dealer Nissana, Mazdy, Fiata i Kii, chce iść inną drogą, stara się nie zaczynać od zwolnień – i dlatego od 1 kwietnia zdecydowana większość firmy przeszła w stan przestoju ekonomicznego. W praktyce oznacza to, że 8 salonów firmy Odyssey (5 punktów Nissana oraz salony Mazdy, Fiata i Kii) jest nieczynnych (w założeniu – do końca maja; firma zamknęła też serwisy w Kielcach i Pruszkowie, zaś warsztaty w Warszawie, Częstochowie i Lublinie działają w ograniczonym wymiarze godzinowym).

Przestój ekonomiczny to rozwiązanie przewidziane przez rządową Tarczę Antykryzysową (wcześniej nieznane w polskim prawie). W założeniu ma to być okres, w którym pracownik, pozostając w gotowości, nie wykonuje pracy z przyczyn niezależnych od siebie, związanych z epidemią Covid-19. Co istotne, przestój nie musi obejmować wszystkich pracowników ani całego zakładu pracy. W ramach tego rozwiązania pracodawca może obniżyć wynagrodzenia pracowników (nie więcej niż o 50 proc. i nie więcej niż do płacy minimalnej, czyli 2600 zł brutto). Maksymalne dofinansowanie ze strony państwa (konkretnie: z Wojewódzkiego Urzędu Pracy) może wynieść 1 300 zł brutto na pracownika (plus dofinansowanie składki na ubezpieczenie społeczne do 233,09 zł). Maksymalny okres dofinansowania to 3 miesiące.

Kiedy można skorzystać z przestoju ekonomicznego? Najważniejsze kryterium objęcia wsparciem to spadek przychodów (otrzymanie wsparcia nie zależy od wielkości firmy). O jaki spadek obrotów chodzi? Tu opcje są dwie: nie mniej niż 15 proc. obrotów (stosunek za okres dwóch miesięcy po 1 stycznia 2020 r. do analogicznego okresu 2019 r.); nie mniej niż 25 proc. obrotów (obliczonych jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównania do miesiąca poprzedniego). Wniosek o wsparcie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (w formie papierowej lub elektronicznej).

Więcej informacji o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach przestoju ekonomicznego znajduje się na stronie gov.pl (inną opcją dofinansowania wynagrodzeń pracowników na czas epidemii jest obniżony wymiar czasu pracy – kryteria przyznania pomocy są podobne, to rozwiązanie różni się od przestoju ekonomicznego przede wszystkim wysokością dofinansowania, przy której wyliczeniu uwzględniany jest faktyczny wymiar czasu pracy).

Przestój ekonomiczny daje więc możliwość znaczącego ograniczenia kosztów wynagrodzeń przy jednoczesnym utrzymaniu swojej firmowej kadry. Warto mocno rozważyć ten ruch, zanim dealer zdecyduje o zwolnieniach. A że przestój ekonomiczny oznacza de facto zamrożenie dużej części sprzedaży? Cóż, to niestety już się stało. I zapewne trochę potrwa.