Wydarzenia

Program Pomaganie Przez Naprawianie nabiera rozpędu


Z początkiem stycznia 2018 roku program Pomaganie Przez Naprawianie, realizowany przez dealera Motor Centrum z Gdańska, wchodzi w trzeci rok działalności. W ubiegłym roku wsparcie z programu trafiło do czterech fundacji pożytku publicznego, działających na terenie województwa pomorskiego.

Ubiegły rok dealer rozpoczął od współpracy z fundacją Pomorze Dzieciom, która zapewnia śmiertelnie chorym dzieciom bezpieczny pobyt w rodzinnym domu w ostatnim okresie ich życia. Sprzęt, który udało się zakupić pomaga personelowi medycznemu fundacji w codziennej pracy i sprawowaniu prawidłowej opieki nad małymi pacjentami.

W drugim kwartale beneficjentem programu została fundacja Dr Clown, która codziennie niesie  uśmiech chorym dzieciom w gdańskich szpitalach. Pomaga, pociesza i wciąga w zabawę, żeby chociaż na chwilę przegonić troski i smutki związane z pobytem dzieci w szpitalu z dala od bliskich. Z inicjatywy fundacji w marcu 2009 roku powstał w Gdańsku Klub Trampolina, który obejmuje opieką dzieci z tzw. trudnych rodzin. Właśnie na tę część swojej działalności Dr Clown przeznaczył środki zgromadzone dzięki programowi Pomaganie Przez Naprawianie. Dzięki darowiźnie dzieci z klubu mogą ponownie spędzać w nim czas, ciesząc się zajęciami sportowymi, warsztatami z recyklingu, szycia, zabawami swobodnymi, zajęciami związanymi z wolontariatem, prawami człowieka i aktywnością obywatelską oraz uczestniczyć w warsztatach z psychologiem dla dzieci i ich opiekunów. Zwieńczeniem współpracy z Fundacją Dr Clown była wizyta jej podopiecznych w Motor Centrum.

 

Kolejną organizacją, z którą dealer miał przyjemność współpracować była Fundacja z Pompą. Organizację powołali do życia rodzice, którzy towarzyszyli bądź nadal towarzyszą swoim dzieciom w walce z chorobą nowotworową. W związku z tym, że na oddziale brakowało sprzętu niezbędnego do  terapii (m.in. pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, sprzętu jednorazowego użytku do cewników centralnych, środków dezynfekcyjnych, a nawet pościeli i prześcieradeł), rodzice postanowili na własną rękę pomóc lekarzom i pielęgniarkom starając się o sprzęt, aby życie kolejnych małych pacjentów i ich rodziców uczynić znośniejszym w niełatwych okolicznościach. Misja ta jest realizowana po dziś dzień, dlatego dzięki współpracy w ramach programu Pomaganie Przez Naprawianie udało się zakupić świetnej jakości opatrunki do cewników centralnych, które chronią dzieci przed bakteriami oraz zmniejszają cierpienie chorych w cotygodniowych wymianach plastrów.

Ostatnią, choć nie mniej ważną, jest fundacja KrewAktywni, z którą dealer współpracował w ostatnim kwartale. Organizacja KrewAktywni powstało z potrzeby pomagania innym. Jej działalność opiera się w dużej mierze na promocji honorowego krwiodawstwa, a także na prowadzeniu akcji rejestrowania potencjalnych dawców szpiku kostnego. Ponadto, KrewAktywni angażują się w projekty związane ze szkoleniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także zachęcają do prowadzenia aktywnego, a przy tym, zdrowego trybu życia. I właśnie sprzęt do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy zostanie zakupiony tuż po zakończeniu współpracy.

Dealer nie ukrywa satysfakcji z pomocy, której udało się udzielić podopiecznym fundacji i podejmuje kolejne dobroczynne inicjatywy. Nowy kwartał rozpocznie od współpracy z Gdańską Fundacją Korczaka prowadzącą Dom im. J.Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku.