Wydarzenia

Powołano branżowe stowarzyszenie prawników


Z inicjatywy ZDS powstało Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Zebranie założycielskie odbyło się 11 kwietnia w Warszawie. Stowarzyszenie ma być platformą wymiany wiedzy oraz doświadczenia dla prawników dealerskich i motoryzacyjnych, przede wszystkim w celu podnoszenia ogólnego poziomu obsługi prawnej świadczonej polskim dealerom. Do Stowarzyszenia zapisało się 31 prawników/kancelarii.

Głównymi planowanymi działaniami Stowarzyszenia będą spotkania i seminaria na temat problemów „prawa motoryzacyjnego”, przygotowywanie biuletynów informacyjnych, wymiana doświadczeń oraz informacji o problemach prawnych rynku motoryzacyjnego, a także rekomendacje kancelarii/prawników obsługujących branżę samochodową.

 

 

Kontakt w sprawie Stowarzyszenia:

mec. Paweł Tuzinek, tel. 694 246921, e-mail: p.tuzinek@zds.org.pl