Wydarzenia

Pomoc w roli głównej


Pieniędzmi, autami, ale też czasem i wysiłkiem swojego prezesa, który został aktorem – tak firma Nazaruk Service, dealer Renault i Dacii z Lublina, wspiera działania dobroczynne w regionie.

Od 5 lat Jerzy Nazaruk jest członkiem Lubelskiej Akcji Charytatywnej, która corocznie organizuje spektakl pod hasłem „Znani, a nieznani”. Aktorami w przedstawieniach
dobroczynnych są członkowie akcji

Od 5 lat Jerzy Nazaruk, prezes firmy Nazaruk Service, autoryzowanego dealera Renault i Dacii z Lublina, jest członkiem Lubelskiej Akcji Charytatywnej – wyjątkowej inicjatywy na rzecz osób potrzebujących. Członkami akcji są znani lubelscy przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, sztuki i administracji. Grono tych osób corocznie organizuje spektakl charytatywny pod hasłem „Znani, a nieznani”, z którego dochód jest przeznaczany na wybrany cel dobroczynny. – Ta inicjatywa zaczęła się od zebrania grupy około 20 osób znanych w Lublinie, które nie miały żadnego doświadczenia w aktorstwie. Chcieliśmy znaleźć sposób, by móc pomagać potrzebującym – mówi Laura Krzysiak, pomysłodawczyni Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Jerzy Nazaruk był jedną z pierwszych osób, które dostały zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. – Początkowo nie chciałem się zgodzić. Uważałem, że nie mam talentu aktorskiego i doświadczenia w tej dziedzinie. Przekonał mnie znajomy przedsiębiorca, który również zgodził się wystąpić – opowiada nam Jerzy Nazaruk.

Dealer wspomina, że początki były trudne – uczestników jeszcze niewielu, więc trzeba było grać kilka ról w jednym spektaklu. Grono charytatywnych aktorów jest jednak coraz większe. W ostatnim takim projekcie wzięło udział ponad 60 osób. Przedstawienie składa się z wielu scenek, które napisała profesor Zofia Bernatowicz z Wydziału Artystycznego UMCS. Próby do spektakli trwają dwa i pół miesiąca. Aktorzy spotykają się dwa razy w tygodniu. – Ofiarowanie czasu na ten dobroczynny cel przynosi mi dużą satysfakcję – przyznaje Jerzy Nazaruk. Prócz satysfakcji jest to jednak także poświęcenie. – Trzeba zauważyć, jak wiele czasu aktorzy poświęcają na próby, często kosztem rodzin i innych zajęć, dlatego należy im się duże uznanie – uważa pomysłodawczyni akcji. Szef dealerstwa Nazaruk Service jest od początku sumiennym uczestnikiem akcji. – Systematycznie uczestniczy w próbach, ma ogromny dystans do siebie i serce do działań dobroczynnych – opowiada Laura Krzysiak.

Wielowymiarowa akcja

Impreza charytatywna z cyklu „Znani, a nieznani” to także aukcje obrazów oraz biżuterii, z których dochód również jest przeznaczany na cel dobroczynny. Jerzy Nazaruk wspiera to wydarzenie także jako sponsor, a zarazem licytator przedmiotów na tychże aukcjach.

Podmiot, do którego trafią pieniądze, jest wybierany bez zbędnych formalności. – To często sprawa chwili. Ktoś z nas dowiaduje się, że konkretnej organizacji lub osobie potrzebna jest pomoc i ją realizujemy – mówi Laura Krzysiak. Dzięki środkom zebranym dotychczas przez Akcję lubelskiemu szpitalowi dziecięcemu zakupiono specjalistyczną wiertarkę do przeprowadzania operacji mózgu. Doposażono również lubelskie hospicja.

Ostatnie przedstawienie z cyklu „Znani, a nieznani” odbyło się 16 listopada 2016 r. w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie i nosiło tytuł „Con Amore”. Dochód z biletów oraz aukcji został przeznaczony na Dom Pomocy Społecznej „Kalina”. – Z aukcji i występu udało się zebrać ponad 70 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup łóżek rehabilitacyjnych i sprzętu do rehabilitacji dla naszych podopiecznych – opowiada dyrektor placówki Andrzej Łaba. Jego zdaniem udział w akcji miał wielowymiarowy charakter. Praktyczne i codzienne ułatwienia wynikające z korzystania z tego sprzętu to tylko jedna z korzyści. – Dzięki tej akcji i jej szerokiemu wydźwiękowi była też możliwość poruszenia problemów związanych z funkcjonowaniem seniorów i problemem starzejącego się społeczeństwa – podkreśla Łaba.

Charytatywna taksówka

Nazaruk Service corocznie uczestniczy też w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, której pomysłodawczynią jest redaktor Radia Lublin Ewa Dados. Akcja polega m.in. na zbiórkach trwałej żywności, odzieży, środków czystości i ziemiopłodów dla osób potrzebujących i osiąga imponujące rezultaty. W ramach XXIV edycji akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” obdarowano 12223 rodziny, a także 15076 dzieci, w tym podopiecznych 112 placówek szkolno-wychowawczych: domów dziecka, świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, szkolnych, schronisk opiekuńczych oraz domów pomocy społecznej. Dealer Renault wspiera akcję logistycznie. – Przez jeden określony weekend podczas trwania tejże akcji nasze auto z kierowcą stoi we wcześniej wyznaczonym punkcie Lublina. Wolontariusze zbierają do niego podarunki od darczyńców – opowiada Jerzy Nazaruk. Na tym nie koniec wsparcia od dealera, bo jego auto staje się także swego rodzaju „taksówką” dla zebranych paczek. – Kiedy dary są już policzone i rozdysponowane, nasze auto dostawcze rozwozi pomoc do osób i placówek, które jej potrzebują – dodaje szef Nazaruk Service.

Dealer stara się również pomagać młodzieży. Od kilku lat firma wspiera finansowo udział wychowanków domów dziecka z Lublina i okolic wraz z ich wychowawcami w Międzykontynentalnych Spotkaniach Młodych w Taize we Francji. Organizatorem tych wyjazdów jest Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Lublinie. Podczas Spotkań Młodych kilka tysięcy rówieśników z całego świata może się modlić w intencji pokoju na świecie. Po drodze zwiedzają kraje i miasta, przez które przejeżdżają, a na miejscu, oprócz modlitwy, uprawiają sport i mają możliwość zawarcia znajomości z młodzieżą z innych państw. Dzięki wsparciu grona darczyńców w tegoroczne ferie zimowe do Taize pojechała grupa młodzieży z domów dziecka z Lublina, Rybczewic Drugich, Szach, Łukowa, Puław, Radzynia Podlaskiego, Przybysławic, Radoryża Smolanego i Janowa Podlaskiego.

„Zawsze staramy się pomóc”

Nazaruk Service angażuje się także w inne działania dobroczynne. Pomaga m.in. Hospicjum Dobrego Samarytanina, Hospicjum im. Małego Księcia, Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie czy Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu. – Organizacje zgłaszają się do nas, prosząc o pomoc finansową w realizacji konkretnych działań. Zawsze staramy się pomóc, czy to jako firma, przekazując pieniądze na rzecz tych organizacji, czy to prywatnie, na przykład ofiarując 1 proc. podatku – mówi Jerzy Nazaruk. – Wspieranie potrzebujących przynosi nam satysfakcję. Miło jest ofiarować część dochodów ludziom, którzy tego potrzebują i mieć świadomość, że zrobiło się coś dla innych. Jako firma chcemy promować wśród innych osób i organizacji działania dobroczynne. Naszym zdaniem kluczowa jest nie tylko wysokość kwot wsparcia, ale też to, aby tych, którzy chcą pomagać potrzebującym, było jak najwięcej – dodaje szef dealerstwa. Liczne działania dobroczynne firmy i jej prezesa potwierdzają, że w grupie drzemie siła zdolna realizować imponujące charytatywne cele. Na drodze do ich osiągania nie mniej ważne od hojnych datków są wola niesienia pomocy i wrażliwość na los drugiego człowieka. A tego w firmie Nazaruk Service jest pod dostatkiem.