Wydarzenia

Nowy podatek dla dealerów


Na początku lipca Komisja Europejska zablokowała podatek od sprzedaży detalicznej, stwierdzając jego niezgodność z unijnym prawem. Ministerstwo Finansów najwyraźniej jednak nie porzuciło pomysłu opodatkowania handlu. Świadczy o tym opublikowany projekt zmian w ustawie o podatku PIT i CIT, w którym uwzględniono między innymi zapis wprowadzający minimalny podatek dochodowy od obiektów handlowo-usługowych o wartości powyżej 10 mln zł. Wysokość podatku ma wynieść 0,042 proc. miesięcznie (0,5 proc. rocznie) od nadwyżki powyżej wspomnianych 10 mln zł. Podatek będzie jednak można w całości odliczyć od bieżących należności wynikających z PIT lub CIT. Przepisy wprowadzające minimalny podatek dochodowy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy przewiduje, że nowe przepisy obejmą właścicieli środków trwałych w postaci: centrów handlowych, domów towarowych, samodzielnych sklepów i butików oraz pozostałych budynków handlowo-usługowych. Przepisy obejmą zatem także dealerów, którzy posiadają obiekty o wartości początkowej powyżej 10 mln zł. Dla przykładu: w przypadku nieruchomości wartej 20 mln zł, miesięczna kwota nowego podatku wyniosłaby 4,2 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że tę sumę będzie można w całości odliczyć od należnego podatku PIT lub CIT. Dealerzy odczuliby nową daninę tylko w przypadku, gdyby nie generowali zysku lub byłby on bardzo mały. Jednak jak wynika z badania „Benchmark sprawozdań finansowych dealerów samochodów” autorstwa firmy DCG Dealer Consulting podatku dochodowego w 2015 r. nie zapłaciło blisko 40 proc. firm dealerskich.

Więcej miejsca projektowi przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego oraz wynikających z tego możliwych konsekwencji dla branży dealerskiej poświęcimy w następnym wydaniu miesięcznika „Dealer”.