Wydarzenia

Austria: Peugeot przegrywa spór sądowy z dealerem


Austriacki Sąd Kartelowy orzekł w pierwszej instancji, że Peugeot Austria nadużył władzy rynkowej przeciwko dealerom.

Fot. int-media.peugeot.com

Austriacki Sąd Kartelowy pierwszej instancji wydał 12 maja ważny – i chyba dość zaskakujący – wyrok w sprawie dealera, który pozwał swojego importera, Peugeot Austria. Rozpatrzenia warunków współpracy z importerem zażądała firma Peugeot Buechl. Dealer zwrócił się do sądu o pomoc, tłumacząc, że „cierpi z powodu nadmiernych wymagań ze strony PSA”. Chodziło m.in. o zbyt wysokie cele sprzedażowe oraz subsydiowanie cen samochodów w salonach producenckich. Praktyki te miały doprowadzić do problemów ekonomicznych dealera, a nawet zakwestionować jego dalsze funkcjonowanie.

W swoim orzeczeniu sąd przychylił się do stanowiska dealera, wskazując na nielegalne praktyki importera. Sędziowie uznali, że Peugeot Austria nadużywało władzy rynkowej. Wśród nagannych praktyk stosowanych przez firmę wymieniono zmuszanie dealerów do udziału w kampaniach producenta, które ograniczają swobodę ustalania końcowych cen dla klienta. Wskazano również na zbyt wysokie cele sprzedażowe i obniżanie marży, jeżeli dealerzy nie osiągną tych celów. Sędziowie zwrócili również uwagę na uzależnienie premii od ankiet zadowolenia klientów. Zdaniem sędziów importer konkurował także z dealerami poprzez subsydiowane ceny pojazdów we własnych punktach sprzedaży. Sąd ocenił zarazem, że w przyszłości producent nie może już również przenosić kosztów tajemniczych klientów oraz skomplikowanych systemów audytu na autoryzowanych dealerów.

Decyzję sądu z zadowoleniem przyjęły Federalny Komitet ds. Handlu Pojazdami WKÖ, Stowarzyszenie Austriackich Firm Motoryzacyjnych (VÖK) i Austriackie Stowarzyszenia Dealerów Peugeota. Z kolei Stowarzyszenie Europejskich Dealerów i Warsztatów Samochodowych zwraca uwagę, że sąd kartelowy z Austrii zastosował nie tylko austriackie, lecz europejskie prawo konkurencji, sygnalizując tym samym „problematyczną politykę biznesową marki Peugeot” sieciom dealerskim innych marek w Austrii i całej Europie.

Z kolei Peugeot już zapowiedział wniesienie apelacji do austriackiego Sądu Najwyższego.


Źródło: Stowarzyszenie Europejskich Dealerów i Warsztatów Samochodowych