Szkolenia

Organizujemy szereg projektów szkoleniowych dla osób z różnych działów firm dealerskich. Do najważniejszych należą: Dealerska Akademia Podatkowa (DAP) – dedykowana księgowym, Dealer Marketing (dla działów marketingu) oraz projekt edukacyjny Akademia Dealer Business Management (ADBM: studia zaoczne dla następców właścicieli dealerstw, dyrektorów finansowych, dyrektorów sprzedaży oraz dyrektorów serwisu).

Dealer Marketing
Dla:
  • dyrektorów marketingu
  • specjalistów marketingu
  • innych pracowników działów marketingu
NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

Trwają przygotowania do nowej edycji szkolenia. Więcej informacji wkrótce.

DAP: Dealerska Akademia Podatkowa
Dla:
  • głównych księgowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • właścicieli, członków zarządu lub innych osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy AML.
NAJBLIŻSZE SZKOLENIE
Prawidłowa realizacja obowiązków AML w firmie dealerskiej

Wrzesień 2020, Warszawa (dokładna lokalizacja i data zostanie podana wkrótce)

Sprawdź szczegóły
Akademia Dealer Business Management
Dla:
  • dyrektorów sprzedaży
  • dyrektorów finansowych
  • nastepców
  • dyrektorów serwisu
NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

Trwają przygotowania do nowej edycji szkolenia. Więcej informacji wkrótce.