Aktualności

UOKiK karze ciężarówkowe kartele

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje dotyczące porozumień, które ograniczały konkurencję pomiędzy dealerami samochodów ciężarowych.

Urząd rękami swojego Prezesa, Tomasza Chróstnego, wydał dwie decyzje odnoszące się do zmów dealerów samochodów marki DAF. Okazuje się, że nabywcy tych pojazdów przez wiele lat byli pozbawieni właściwej swobody wyboru sprzedawcy i w rezultacie płacili zawyżone ceny – informuje UOKiK w komunikacie prasowym. 

Łączna suma kar dla sześciu spółek i ośmiu menadżerów opiewa na kwotę ponad 122 mln zł.  Pierwsza sprawa dotyczy zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję pomiędzy pięcioma spółkami: DBK z Olsztyna, ESA Trucks Polska z Komornik, TB Truck & Trailer Serwis z Wolicy, Van Tilburg-Bastianen Groep z Bredy w Holandii i WTC z Długołęki. Przedmiotem zmowy był podział rynku – przedsiębiorcy ustalili, że każdemu przypadnie określony teren i, dzięki temu, nie będą sobie „wchodzić w drogę”, tym samym likwidując rywalizację o klientów w innych częściach kraju. Co więcej, zmówieni informowali się wzajemnie o cenach.

– W wyniku zmowy potencjalny nabywca ciężarówek mógł kupić je tylko u określonego sprzedawcy za określoną przez niego cenę. Nie mógł kupić pojazdu taniej w innej części Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie branży transportu drogowego w Polsce, zmowa mogła mieć negatywne skutki dla całej gospodarki  – powiedział Prezes UOKiK. Urząd na swoim portalu informuje, że porozumienie trwało przynajmniej 7 lat  – od lutego 2011 r. do marca 2018 r. Zebrane dowody, takie jak korespondencja elektroniczna, ujawniają, że przedsiębiorcy działali świadomie i z zamiarem, by zaniechać wzajemnej konkurencji.

Postępowanie ujawniło także, że w porozumienie była zaangażowana kadra zarządzająca – chodzi m.in. o dyscyplinowanie swoich handlowców, aby trzymali się nielegalnych ustaleń, nawet pod groźbą zwolnień. Dlatego UOKiK nałożył na ośmiu menadżerów spółek sankcje w łącznej wysokości prawie 1,7 mln złotych. 

Druga z wydanych decyzji także zapadła wskutek niedozwolonych praktyk dealerów ciężarówek DAF-a. Tym razem UOKiK stwierdził nielegalne działanie trzech spółek: firmy Wanicki z Mogilan, DBK z Olsztyna i WTC z Długołęki. – Przeprowadzone postępowanie dowiodło, że przedsiębiorcy podzielili między sobą rynek. Wspólnie uzgodnili, że każdy z nich będzie startować w przetargach publicznych jedynie na określonym terytorium i nie będzie składał ofert w rejonie przydzielonym innemu przedsiębiorcy – ujawnił Prezes UOKiK. – Wydane decyzje ułatwią poszkodowanym przez te praktyki dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem –  podkreślił w swojej wypowiedzi Chróstny.

Przypomnijmy, że Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (tzw. private enforcement) weszła w życie w 2017 r. Warto jednocześnie zaznaczyć, że decyzje podjęte przez Urząd nie są prawomocne, toteż przysługuje od nich odwołanie.

Skontaktuj się z autorem
Kacper Czachor
REKLAMA
Zobacz również
Aktualności
Grupa Wyszehradzka: najtańsze auta używane są w Polsce
Redakcja
21/1/2022
Aktualności
Rośnie sprzeciw wobec unijnych planów elektryfikacji
Redakcja
20/1/2022
Aktualności
Renault stawia na odnawianie aut używanych
Redakcja
19/1/2022
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.