Wydarzenia

Rankingi


Lider serwisu blacharsko-lakierniczego

Już po raz trzeci Miesięcznik „Dealer” ogłosił wyniki rankingu „Lider Serwisu Blacharsko-Lakierniczego”. Zwycięzcą tegorocznego rankingu – podobnie jak w 2014 r. – została firma Summit Motors Poland z Warszawy, a konkretnie jej Autoryzowany Zakład Naprawy Nadwozi Auto Plaza, posiadający autoryzacje Forda i Hondy. 

Nagrodę odebrali: Yuichi Ono – Dyrektor Generalny Grupy, Robert Grzelec – Dyrektor Generalny Summit Motors Poland, Sławomir Graliński – Szef Działów Posprzedażowych Summit Motors Poland i Marek Cichowski – Zastępca Kierownika Autoryzowanego Zakładu Napraw Nadwozi.

Nagrodzona blacharnia-lakiernia znajduje się w Warszawie przy ul. Popularnej. Na zaplecze serwisowe stołecznego dealera składa się między innymi 477-metrowa blacharnia i 490-metrowa lakiernia, w których realizowanych jest ponad 300 napraw miesięcznie. Udaje się to przy zachowaniu bardzo niskiego wskaźnika reklamacji, który wynosi znacznie poniżej 1 proc. Na drugim stopniu podium znalazła się katowicka blacharnia-lakiernia należąca do Grupy PGD, jednego z największych polskich dealerów. Cechą charakterystyczną serwisu PGD jest duża staranność przy doborze pracowników. Większość załogi to osoby z wyższym wykształceniem technicznym. Niezmienna, w zestawieniu z ubiegłoroczną edycją rankingu, została również obsada trzeciego miejsca. Ponownie przypadło ono w udziale firmie Toyota Marki, która w ostatnim czasie znacząco zmodernizowała swoje zaplecze blacharsko-lakiernicze.

Blisko podium była Grupa Wróbel, posiadająca blacharnię z autoryzacjami marek Mercedes i Mazda. Ostatecznie zajęła ona czwarte miejsce. Na piątym znalazła się firma Super Cars Ciesiółka z Leszna, która po raz kolejny udowodniła, że aby zdobywać czołowe lokaty, nie trzeba posiadać serwisu w największych aglomeracjach. Kolejne miejsce przypadło blacharni-lakierni należącej do firmy Renault Retail Group zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Puławskiej.

Firma Mojsiuk z Koszalina, która dysponuje największym serwisem w całym zestawieniu, zajęła 7. miejsce. Dealer posiadający m.in. autoryzację Mercedesa, dzieli swoją lokatę z innym dealerem z zachodniej Polski – poznańską firmą Auto Watin, która od lat związana jest z Fordem. Na miejscu 9. sklasyfikowano warszawską firmę Auto-Blak (autoryzacje serwisowe SEAT-a, Skody i Volkswagena). Czołową dziesiątkę zamyka zaś krakowska firma RM Filipowicz, współpracująca z markami azjatyckimi.

Miejsca 11-15, zostały w tym roku zdominowane przez dealerów Toyoty, którzy obsadzili 4 z 5 kolejnych pozycji. Najbliżej TOP10 była firma Toyota Wałbrzych Nowakowski, tuż za nią uplasowała się Toyota Katowice. 13. miejsce przypadło w udziale kieleckiej firmie ASO M. Romanowski. Kolejne miejsce zajęła blacharnia-lakiernia należąca do firmy Toyota Ukleja, czyli innego bardzo doświadczonego dealera japońskiej marki. Również na 14. miejsce sklasyfikowano firmę Auto Special, która dysponuje jednym z najnowszych zakładów w Krakowie.

Wyniki tegorocznego rankingu „Lider Serwisu Blacharsko-Lakierniczego” pokazują, że część biznesu dealerskiego, jakim jest blacharnia-lakiernia, stale się profesjonalizuje. Świadczą o tym wypracowywane wskaźniki dotyczące ilości napraw i praktycznie całkowite wyeliminowanie reklamacji. Dealerzy dużą uwagę zwracają na poprawę organizacji pracy, inwestowanie w nowe technologie, które ułatwiają pracę i pozwalają dbać o środowisko, a także na edukację kadry pracowniczej.

Metodologia rankingu

Aby dany zakład blacharsko-lakierniczy mógł ubiegać się o tytuł Lidera Serwisu Blacharsko-Lakierniczego, musiał spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim zgłaszany serwis musiał znajdować się w strukturze firmy dealerskiej. Dodatkowo zgłaszający musiał uzasadnić, czemu – jego zdaniem – tytuł miałby powędrować właśnie do niego. Na uzasadnienie składały się dane dotyczące wskaźników, jakie osiąga dany zakład. Podobnie jak w latach ubiegłych wymagane były informacje dotyczące: efektywności i aktualnej liczby zleceń (pod uwagę brane były dane z okresu od stycznia do września 2015 r.). Po raz pierwszy w historii rankingu pod uwagę brane były także: procentowa dynamika wzrostu ilość zleceń w stosunku do roku ubiegłego oraz udział reklamacji we wszystkich naprawach. Na tej podstawie kandydatury były kwalifikowane do kolejnego etapu.

W drugim etapie najważniejszą rolę odegrała Kapituła nagrody, składająca się z firm współpracujących z dealerami w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych. Skład jury tegorocznej edycji utworzyli przedstawiciele 13 firm: A.S. Consulting, Akzo Nobel, Allianz, ASE Global, Audatex, Benefia, DAT Polska, Ergo Hestia, Generali, PPG Industries, Proama, PZU i Warta. Każdy z członków Kapituły miał możliwość zgłoszenia jednej – dodatkowej – firmy, która jego zdaniem powinna znaleźć się w zestawieniu.

Ostatecznie do finału tegorocznego rankingu zostało zakwalifikowanych 25 firm. Członkowie kapituły mogli przyznać punkty 10 kandydatom, którzy ich zdaniem, w największym stopniu zasługiwali na wyróżnienie. Jury kierowało się zasadą, że za miejsce 1. dla najlepszego dealera przyznaje się 10 punktów, za 2. miejsce – 9 punktów., za miejsce 3. – 8 punktów itd., aż w końcu – za 10. miejsce – 1 pkt. Dodatkowe punkty – łącznie maksymalnie 30 – każda firma mogła uzyskać za wypracowane wskaźniki. Zasada była identyczna jak przy punktacji jury. Po 10 punktów można było otrzymać – osobno – za dynamikę wzrostu zleceń, efektywność i udział reklamacji. Po uwzględnieniu zdania jury i punktów uzyskanych za wypracowane wskaźniki opracowano ostateczne wyniki zestawienia.

Lista TOP50

Lista TOP50 to przygotowywane corocznie, przez DCG Dealer Consulting i IBRM Samar, zestawienie największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów. Listy takie są publikowane na wszystkich rozwiniętych rynkach dealerskich świata m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy Holandii.

Na podstawie list TOP50 obliczany jest przede wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm w stosunku do całego rynku.

 

Szczegółowe informacje i Listy TOP50: http://www.top100forum.pl