Rankigi i Raporty

Badanie Satysfakcji Dealerów Samochodowych

To niezależne badanie, w którym dealerzy samochodów oceniają satysfakcję współpracy z importerami. Badanie, którego partnerem merytorycznym od samego początku jest firma EY, zrealizowane jest przez DCG Dealer Consulting. Uczestniczą w nim właściciele, a także osoby zarządzające stacjami dealerskimi. Badaniem objęci są dealerzy samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t.

Lista raportów

Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.