Wydarzenia

Związek Polskiego Leasingu: Firmy mają coraz lepszy dostęp do finansowania


Dla 59 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP najbardziej istotnym źródłem finansowania pozostaje leasing – wynika z badań opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu. Na kolejnych miejscach znalazły się: linia kredytowa (istotna dla 55 proc. firm), kredyty kupieckie (ważne dla 43 proc. firm) oraz kredyty udzielane firmom przez banki (37 proc.). Na dalszych miejscach były wskazywane dotacje, fundusze wewnętrzne oraz inne kredyty. Polskie firmy najczęściej wykorzystywały linie kredytowe (41 proc.) oraz leasing (40 proc.).

Aż 41 proc. polskich przedsiębiorców pozyskane środki wydało na inwestycje stałe to znaczy inwestycje w dobra materialne, takie jak np. maszyny, grunty, budynki, instalacje, pojazdy lub nowe technologie. Na zapasy i kapitał obrotowy postawiło 39 proc. firm, natomiast 25 proc. przedsiębiorców przeznaczyło środki na poczet rekrutacji i szkoleń pracowników. Pozyskane środki zostały przeznaczone także na refinansowanie zobowiązań (22 proc.) oraz rozwój nowych produktów (17 proc.). Podobna proporcja wynika z uśrednionych wypowiedzi europejskich przedsiębiorców.

ZPL