Wydarzenia

ZDS: ZDS apeluje do premiera


Od ubiegłego tygodnia do biura Związku Dealerów Samochodów dochodzą sygnały o przypadkach decyzji władz powiatowych o całkowitym wstrzymywaniu procesu rejestracji pojazdów. Według szacunków Związku zjawisko to dotyczy obecnie około 30 procent wydziałów komunikacji w Polsce. Brak możliwości rejestracji pojazdów powoduje, że przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą samochodów nowych i używanych na terenie tych powiatów, nie są w stanie realizować swoich, dozwolonych przez rozporządzenie o stanie epidemii na obszarze RP, działań gospodarczych. Dotyczy to rejestracji samochodów przez klientów indywidualnych, jak i przez firmy leasingowe i flotowe. „Brak możliwości rejestracji powoduje wynikające z warunków umownych zatory płatnicze i może spowodować utratę płynności finansowej firm dealerskich w masowej skali, a tym samym pogłębienie kryzysu gospodarczego spowodowanego obecną sytuacją” – czytamy w komunikacie.

Dlatego Związek Dealerów Samochodów skierował do premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli władz wykonawczych i ustawodawczych apel o wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. poprawki, która zapewniłaby polskim firmom motoryzacyjnym możliwość wykonywania dozwolonych prawem działań gospodarczych.