Wydarzenia

Wirtualny Nowy Przemysł, „Rzeczpospolita”: Ministerstwo Energii proponuje dopłaty do zakupu „elektryków”


Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Zakłada on, że w przypadku samochodów elektrycznych maksymalna wysokość wsparcia wynosi 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 36 tys. zł na jeden pojazd. Jeżeli ma on służyć do wykonywania usług komunalnych wartość ta wzrasta do 150 tys. zł. „W razie pojazdu zasilanego gazem ziemnym lub wodorem jest to 30 proc kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 150 tys. zł na jeden pojazd w przypadku samochodu napędzanego gazem i nie więcej niż 75 tys. zł w przypadku samochodów napędzanym wodorem)” – informuje Wirtualny Nowy Przemysł.

Przewidziano także wsparcie dla budowy infrastruktury ładowania. Łączna kwota dotacji na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania normalnej mocy nie może przekraczać kwoty 25,5 tys. zł, a stacji dużej mocy – 150 tys. zł. Na konsultacje projektu resort dał 10 dni.

wnp.plmoto.rp.pl