Wydarzenia

Wirtualny Nowy Przemysł: „Elektrykom” potrzeba większego wsparcia


Wirtualny Nowy Przemysł przypomina, że minęły już ponad dwa lata od zaprezentowania założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Jednym z jego założeń był milion aut elektrycznych na polskich drogach do 2025 roku. „Tymczasem w załączniku do przedstawionego niedawno do konsultacji projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 w rozdziale dotyczącym prognozy produkcji i zużycia energii z odnawialnych źródeł czytamy, że w tejże prognozie założono, iż do 2030 r. po polskich drogach będzie poruszało się ok. 870 tys., a w 2040 r. ok. 2 mln 400 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, zużywających odpowiednio: 1,2 TWh i 3,0 TWh energii elektrycznej” – czytamy w artykule. Serwis zastanawia się ile realizmu jest w prognozie, że do 2030 roku będzie w Polsce jeździło 870 tys. aut elektrycznych. – Plan rozwoju elektromobilności zakładał, że na koniec 2018 roku będzie w Polsce 14 tysięcy samochodów elektrycznych. Według tego planu w tym roku ma zostać zakupionych blisko 20 tys. nowych samochodów. Jednak na koniec zeszłego roku mieliśmy w Polsce jedynie 2,5 tys. aut elektrycznych. Widać więc wyraźnie, jak plany mijają się z rzeczywistością. Komentarz jest oczywisty. Dane pokazują wprost, że bez zwiększenia wsparcia, które obecnie jest ograniczone tylko do zwolnienia z akcyzy, nie będzie znacznego przyrostu liczby tych pojazdów, a zakładane przez rząd cele nie przełożą się na rzeczywistość – stwierdza Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.