Wydarzenia

Wiener: Komunikacja publiczna przegrywa z samochodami


Praca zdalna i troska o bezpieczeństwo sprawiły, że 34 proc. kierowców w najbliższej przyszłości będzie częściej korzystało z samochodu, a połowa badanych rzadziej niż dotychczas zamierza jeździć komunikacją miejską – wynika z badania zleconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe Wiener. Z kolei 80 proc. kierowców nie ma zamiaru zrezygnować z posiadania samochodu nawet w przypadku pracy zdalnej. Te zmiany mają wpływ na wybór ubezpieczeń: niemal 3/4 kierowców nie planuje zmniejszać dotychczasowej ochrony, którą zapewnia polisa samochodowa. Zarazem ponad 1/3 respondentów deklaruje, że będzie rzadziej korzystać ze wspólnych dojazdów do pracy czy car sharingu. W związku ze strachem o bezpieczeństwo, 50 proc. badanych posiadaczy samochodów o wiele częściej niż kiedyś korzysta z niego, jadąc po zakupy (przed pandemią tylko 22 proc.). Wyjątkowa sytuacja sprawiła, że większość klientów, szukając nowych ofert ubezpieczeniowych, kieruje się ku rozwiązaniom niewymagającym spotkania z agentem w biurze. W bardzo krótkim czasie przeobraziły się nie tylko nawyki związane z korzystaniem z samochodu, ale również to, jak się komunikujemy: telefony i aplikacje online są teraz głównym kanałem porozumiewania się.

 

Wiener