Wydarzenia

SPRM: Senat chce zmienić krytykowane przez branżę przepisy


Sejm uchwalił niedawno nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach autorstwa Ministerstwa Środowiska, która zmienia też przepisy Prawa o ruchu drogowym. Uchwalona wersja przewiduje, że kto nie zarejestruje w ciągu 30 dni pojazdu sprowadzonego z UE lub nie zgłosi zbycia lub nabycia auta posiadającego już polskie tablice, zapłaci od 200 do 1000 zł kary. Regulacje w takim kształcie spotkały się z protestem branży motoryzacyjnej. Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego informuje, że 9 lipca w Senacie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym nastąpiło rozpatrzenie interesującej branżę ustawy. Zgodnie z zapewnieniem ministra środowiska Henryka Kowalczyka, zmieniony ma zostać przepis Prawa o ruchu drogowym, który wprowadza obowiązek zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od jego sprowadzenia z innego kraju UE. Zmiana ma polegać na tym, że spod tego obowiązku wyłączone będą “pojazdy nowe”. „Dealerzy i importerzy zyskują więc to, że samochody nowe, będące towarem handlowym przeznaczonym na sprzedaż nie będą musiały być zarejestrowane w terminie 30 dni od przekroczenia granicy, a klienci zyskują to, że ciągle będą mogli kupić auto, którego formalnie będą pierwszym właścicielem. Dzięki zmianie nie zostaną też “zabite” tablice profesjonalne, ponieważ obowiązek rejestrowania w ciągu 30 dni aut nowych używanych do testów powodowałby, że korzystanie z tablic dealerskich stałoby się pozbawione sensu” – czytamy w artykule.

SPRM wskazuje, że przepis nakazujący rejestrację obejmie jednak wszystkie inne pojazdy poza nowymi, a więc także używane. Dealerzy sprzedający auta używane (i komisy), przywożąc takie auto będą je musieli w ciągu 30 dni zarejestrować, co będzie powodowało powstanie kosztu samej rejestracji, jak i obowiązek ubezpieczenia go. Brak zarejestrowania takiego auta w ciągu 30 dni będzie powodował odpowiedzialność dealera z tytułu wspomnianej wyżej kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych.