Wydarzenia

Samar: Resort sprawiedliwości walczy z cofaniem liczników


„Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało pod obrady rządu projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zmierzający do ukrócenia procederu fałszowania przebiegu używanych samochodów” – informuje Samar na swojej stronie internetowej.

Resort postuluje wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat za zmianę wskazań licznika w samochodzie lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru. Taka sama kara ma grozić za zlecenie innej osobie zmiany wskazań stanu licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru. „Projekt przewiduje ponadto, że zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu karnego sąd będzie miał także możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Chodzi m. in. o wszystkie urządzenia, przedmioty (np. komputery) oraz oprogramowanie, które służyły do nieuprawnionej ingerencji we wskazanie licznika lub do jego nieuprawnionej wymiany” – czytamy w artykule. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Te dotyczące karania za fałszowanie przebiegu liczników mają jednak zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2019 roku.