Wydarzenia

Samar: Dealerzy chcą zatrudniać nowych pracowników


W kwietniu 2019 roku MotoKariera we współpracy z Instytutem Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR rozpoczęła III edycję badania „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Dealerstwie”. Tym razem badanie przeprowadzane jest w formule czteroetapowej. Zakończyły się już dwa pierwsze etapy badania. Jakie są wnioski? 91 proc. ankietowanych dealerów zgłasza trudności z pozyskaniem nowych pracowników, mimo iż 64 proc. respondentów zwiększyło w ubiegłym roku zatrudnienie. W 2018 roku, mimo zgłoszonych przez prawie wszystkich dealerów trudności z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy, 2/3 badanych firm zwiększyło zatrudnienie, a w większości pozostałych utrzymało się ono na stabilnym poziomie.

W 2019 roku 90 proc. firm deklaruje chęć zatrudnienia nowych pracowników, choć planowany wzrost zatrudnienia w większości badanych firm nie przekracza 10 proc. Największy planowany rozwój dotyczy zespołów handlowych i produkcyjnych, większość firm deklaruje utrzymanie lub nawet zmniejszenie zatrudnienia w działach administracji. Większość badanych nie planuje natomiast zatrudniania nowych managerów. „Zdecydowana większość dealerów zgłasza trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Szczególnie istotny jest brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów do pracy, przy jednoczesnych wysokich oczekiwaniach finansowych. W efekcie pracodawcy coraz częściej zmuszani są zatrudniać drożej słabiej wykwalifikowanych pracowników” – czytamy w artykule.

Pierwszy etap badania trwał od 1 kwietnia 2019 roku do połowy maja 2019 i miał charakter anonimowy. W badaniu wzięło udział 69 dealerów z całej Polski, reprezentujących 17 marek samochodowych.