Wydarzenia

Samar: Ceny aut się zmienią


Samar publikuje wywiad z Wojciechem Halarewiczem, wiceprezesem Mazda Motor Europe. Rozmowa dotyczy wyzwań stojących przed branżą motoryzacyjną. Samar przypomina, że od początku przyszłego roku unijne przepisy nakładają na koncerny motoryzacyjne wymóg, by produkowane przez nich samochody emitowały nie więcej niż 95 g CO2/km. – Należy się liczyć z wieloma konsekwencjami wprowadzenia tych zmian na rynku europejskim. Po uwzględnieniu kar jakie czekają producentów za przekroczenie limitów emisji CO2, sprzedaż bardzo rentownych dziś modeli może przestać być w przyszłości opłacalna. Oznacza to, że firmy chcąc ocenić rzeczywistą rentowność danego modelu, będą musiały wziąć pod uwagę nie tylko typowe parametry takie jak: cena, rabat czy zysk, ale także uwzględnić wielkość spodziewanych kar za przekroczenie emisji. A będą one znacznie większe od tych, które koncerny dziś wpłacają do unijnej kasy. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2020 r. kara wynosić będzie 95 euro za każdy gram CO2 ponad normę, czyli po zaostrzeniu norm w grę będą wchodziły naprawdę gigantyczne kwoty – podkreśla Wojciech Halarewicz. Jego zdaniem wielkie nakłady finansowe potrzebne na rozwój elektromobilnych technologii sprawią, że wzrosną koszty badań i rozwoju oraz samego produktu. –  A to, w połączeniu z karami obciążającymi producentów oznacza, że ceny samochodów będą musiały być ponownie zrewidowane. Można więc oczekiwać chwilowego spadku popytu na nowe samochody i wzrostu zainteresowania klientów autami używanymi – uważa rozmówca Samaru.