Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: VAT za paliwo – jednak transakcja łańcuchowa


Minister finansów wydał decyzję rozstrzygającą, że można odliczać podatek VAT od zakupów dokonanych na karty paliwowe, oczywiście jeśli paliwo wykorzystywane jest do celów działalności gospodarczej podatnika. Na wniosek DKV Euro Service Izba Skarbowa w Warszawie reprezentująca ministra wydała interpretację korzystną dla podatników. Decyzja ma charakter wiążący i powinna zakończyć dyskusję w tym temacie. Zakup paliwa lub innych produktów za pomocą kart paliwowych to zdaniem Izby tzw. transakcja łańcuchowa, w której „kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym podmiot pierwszy (stacja paliw) wydaje towar bezpośrednio ostatniemu (posiadacz karty)”. Przyjmuje się tu założenie, że pozostałe podmioty biorące udział w transakcji też dokonują dostawy i kształtują jej warunki. Zaś w przypadku kart DKV cena płacona przez posiadacza karty różni się od oferowanej przez stację innym klientom. Poza tym operator karty może ją w każdym momencie zablokować, np. ze względu na zaległości płatnicze. Skąd wątpliwości w całej sprawie? Zamieszanie pojawiło się w sierpniu 2012 r., gdy NSA wskazał, że w przypadku zakupu paliwa za pośrednictwem kart paliwowych transakcje takie należy traktować jako świadczenie usług o charakterze finansowym, w których klient w rzeczywistości – i tu uwaga – w ogóle nie nabywa paliwa, czyli towaru handlowego…