Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: Spada optymizm dyrektorów finansowych


Raport firmy doradczej Deloitte, zawierający oceny sytuacji gospodarczej w oczach dyrektorów finansowych firm w Polsce i krajach naszego regionu Europy, wskazuje na dużą niepewność, zarówno co do rozwoju sytuacji gospodarczej, jak i przyszłości firm. Dowodzi tego silna polaryzacja opinii, w Polsce większa niż w innych krajach naszego regionu. „Aż 44 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych z polskich firm spodziewa się w 2019 r. jedynie niewielkiego wzrostu gospodarczego, na poziomie nie większym niż 0,5 proc. Wśród CFO w innych krajach naszego regionu oraz w UE tak niskiego wzrostu PKB spodziewa się 11 proc. badanych, a w strefie euro jeszcze mniej, bo zaledwie 7 proc. Wysokiego (pomiędzy 2,6 a 3,5 proc.) bądź bardzo wysokiego (powyżej 3,5 proc.) wzrostu gospodarczego spodziewa się 48 proc. dyrektorów finansowych z krajów strefy euro, a w pozostałych regionach i w Polsce po 40 proc.” – pisze „Rzeczpospolita”. Większość badanych dyrektorów finansowych w Polsce i w Europie spodziewa się, że bezrobocie nie zmieni się bądź zmaleje. Większość badanych oczekuje też wzrostu kosztów dla firm.