Wydarzenia

„Rzeczpospolita”, Samar: Coraz bliżej dopłat do zakupu „elektryków”


Minister energii Krzysztof Tchórzewski i minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podpisali rozporządzenie przewidujące udzielanie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych. Dotacje pochodzące ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu będą udzielane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. – Rozporządzanie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jego opublikowania. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy nabór pierwszych wniosków na dofinasowanie zakupu samochodu – powiedział Samarowi Szymon Byliński, dyrektor ds. innowacji i rozwoju technologii w Ministerstwie Energii. Dofinansowanie ma być udzielane do chwili wyczerpania środków w Funduszu.

Zgodnie z rozporządzeniem będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 proc. ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub wodorowego. Kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być jednak wyższa niż 37,5 tys. zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem – 90 tys. zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 tys. zł brutto, a w przypadku pojazdu wodorowego – 300 tys. zł brutto.

Wiadomo już, że akty wykonawcze, które pozwolą na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców są na końcowym etapie prac. Raczej nie wejdą one w życie w tym roku. Niektóre przepisy musiały być bowiem notyfikowane w Komisji Europejskiej.

moto.rp.plsamar.pl