Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: Jak rozliczyć umowę leasingu?


„Rzeczpospolita” pisze o rozstrzygnięciu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie przedsiębiorcy udostępniającego samochód używany na podstawie umowy leasingu innej spółce, w której jest wspólnikiem. Jak czytamy w artykule, przedsiębiorca od kilkunastu lat prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług transportowych. Od września 2016 r. jest on też wspólnikiem spółki jawnej. Drugim wspólnikiem jest jego żona. Od dochodu z obu firm wnioskodawca płaci podatek liniowy 19 proc. „Podatnik ma kilka samochodów w leasingu. Firma leasingowa wyraziła zgodę na podnajęcie samochodów wnioskodawcy innemu podmiotowi, tj. spółce jawnej. Odpłatność za wynajem – według zawartej umowy najmu – wynikałaby z wystawianej przez wnioskodawcę faktury. Z indywidualnej działalności wystawiałby również spółce refakturę kosztów leasingowych. Najemca (spółka jawna) ponosiłby na własny rachunek koszt zakupu m.in. paliwa, opon, napraw” – opisuje dziennik.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przychód z najmu będzie przychodem z działalności indywidualnej. „Stwierdził, że przychód otrzymywany z tytułu podnajmu leasingowanego samochodu należy uznać za związany ze składnikami majątkowymi dotyczącymi prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej. Umowa leasingu samochodów została bowiem zawarta w ramach prowadzenia tej działalności. Taki przychód łączy się zatem z innymi przychodami uzyskanymi przez jednoosobową firmę. Oznacza to, że odpłatny podnajem na rzecz spółki jawnej skutkuje osiąganiem przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Rzeczpospolita s. C4