Wydarzenia

„Rzeczpospolita”: Podatek akcyzowy jest elementem ceny zakupu towaru handlowego


W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” znajdujemy także odpowiedź na pytanie czytelnika, dotyczące podatku akcyzowego od samochodu nabytego w Niemczech lub we Francji, który przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży. „Rzeczpospolita” wyjaśnia, że przedsiębiorca, który nabywa w innym kraju UE samochody osobowe z zamiarem ich dalszej odsprzedaży w Polsce, ujmie zapłaconą akcyzę w kolumnie 10. podatkowej księgi. „W świetle ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, tj. ich przemieszczenie na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego UE. Zapłacony podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych (m.in. z Niemiec i Francji) sprowadzonych w celu ich odprzedaży w ramach prowadzanej działalności gospodarczej może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów” – pisze „Rzeczpospolita”. Szczegółowe wyjaśnienie opisane jest w dzisiejszym wydaniu gazety.

„Rzeczpospolita” str. F4